BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bitlis Eren Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK707340
Şehir : Bitlis
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
13
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.10.2019
Başvuru Süresi
:
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET

BAŞVURU ŞARTI

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1

Biyoloji alanında Doçent unvanını almış olup, Yenilebilir ve Kültür Mantarı Yetiştiriciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
BÖLÜMÜ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
3 1

Doğu Dilleri ve Edebiyatları veya Temel İslam Bilimleri alanında Doktor unvanını almış olup, Arap
Şiiri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK BÖLÜMÜ YOĞUN MADDE FİZİĞİ ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1

Fizik alanında Doçent unvanını almış olup, Metal veya Yarıiletken Nanomelzemelerin Elektronik veya Optik Özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK BÖLÜMÜ GEOMETRİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1

Matematik alanında Doçent unvanını almış olup, Zaman Skalasında Geometri ve Kinematik konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE
MATEMATİKLOJİK
ANABİLİM DALI
DOÇENT 1 1

Matematik alanında Doçent unvanını almış olup, Mantığın Bilgisayarda Modellenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARİH BÖLÜMÜ GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1

Genel Türk Tarihi alanında Doçent unvanını almış olup, İslam Öncesi Türk Tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında Doçent unvanını almış olup, Kafkas ve Ortadoğu Tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TARİH BÖLÜMÜ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanını almış olup, Tanzimatın Taşrada Uygulanması konularında
çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET

BAŞVURU ŞARTI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ ESKİ ÇİNİ ONARIMI ANASANAT DALI DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Pr. mezunu
olup, Seramik alanında Sanatta Yeterlilik derecesini almış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET

BAŞVURU ŞARTI

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 4 1

Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde doktora yapmış
olmak.

GÜROYMAK MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET

BAŞVURU ŞARTI

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK
BÖLÜMÜ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ PR. DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
4 1

Fikir Akımları ve Emperyalizm konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlan Tarihi: 31 / 10 / 2019 (Resmî Gazete'de)

Son Başvuru Tarihi: 15 / 11 / 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar.

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
• PROFESÖR kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
• DOÇENT kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
• DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır.
• Müracaat edecek adayların “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.
• Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.
• İlanda belirtilen koşulları taşımayanların ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
• Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR