BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK712194
Şehir : Bartın
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.11.2019
Başvuru Süresi
:
Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
(Öğretim Üyesi Alım İlanı 2019-07)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin yer alması gerekmektedir.
- Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.
- Adaylar başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
-Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.
- Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN ADET AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Edebiyat ve mekan üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1

Resim-İş Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Sanat eğitimi ve müze eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi Matematik Geometri Doçent 1

Matematik alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Diferansiyel geometride cebirsel yüzeyler üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora
yapmış olmak. Harmanlanmış öğrenme ve tasarım temelli araştırma konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak. R ve SAS yazılımlarının kullanıldığı kategorik veri analizi konusu üzerine çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimler Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1

Spor bilimleri alanında doçentlik unvanı almış olmak. Serbest zaman ve yaşam kalitesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Doçent 1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yem bitkileri ve organik yem
bitkileri yetiştiriciliği üzerine çalışmaları bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR