BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alıyor

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK700190
Şehir : Bartın
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
30.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI / 2019-03

Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A)GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.
5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
7- 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile (her seferinde birer yıl olmak üzere toplamda 3 (üç) yıl) ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

B) SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İlan Yayım Tarihi 12 Ekim 2019
Başvuru Başlangıç Tarihi 14 Ekim 2019
Son Başvuru Tarihi

30 Ekim 2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 05 Kasım 2019
Giriş Sınavı Tarihi 08 Kasım 2019
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 12 Kasım 2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://w3.bartin.edu.tr/

BİRİM ADRES TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Edebiyat Fakültesi Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı Merkez/BARTIN
0 378 501 10 00/
1010 - 1040

edebiyat@bartin.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Merkez/BARTIN 0 378 501 10 00 /
1200 - 1259
iif@bartin.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulu Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğü Merkez/BARTIN
0378 501 1000 / 2535

ydyo@bartin.edu.tr

Bartın Meslek Yüksekokulu Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/BARTIN 0 378 223 5226
0 378 223 5224

bmyo@bartin.edu.tr

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/BARTIN 0 378 223 5204
0 378 223 5215

shmyo@bartin.edu.tr

Not : Kutlubey Yerleşkesi ile Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü telefon aramaları için önce 0 (378) 501 10 00 numarasını çevirip daha sonra ilgili dahili numarasını tuşlayınız.
(Dahili numaralar yukarıda verilmiştir.)

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO DERECE KADRO ADEDİ ALES
PUAN TÜRÜ
AÇIKLAMA
2019-016 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Arş. Gör 7 1 EŞİT AĞIRLIK

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

2019-017 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyometri Arş. Gör 7 1 EŞİT AĞIRLIK

Sosyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019-018 Edebiyat Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Arş. Gör 7 1 SÖZEL

* Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında veya ilgili enstitü müdürlüklerince belgelendirilmesi kaydıyla Eskiçağ Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

2019-019 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr. Gör (Ders Verecek) 5 1 SÖZEL

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi/Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı veya Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-020 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğr. Gör (Ders Verecek) 4 1 SÖZEL

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizceÖğretmenliği, İngiliz Dili veEdebiyatı, Amerikan Kültürü veEdebiyatı, Çeviribilim veyaMütercim-Tercümanlık(İngilizce) bölümlerinin birindenLisans mezunu olmak. Bualanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-021 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğr. Gör (Ders Verecek) 5 1 SÖZEL

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizceÖğretmenliği, İngiliz Dili veEdebiyatı, Amerikan Kültürü veEdebiyatı, Çeviribilim veyaMütercim-Tercümanlık(İngilizce) bölümlerinin birindenLisans mezunu olmak. Bualanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-022 Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Terapi ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Öğr. Gör (Ders Verecek) 6 1 EŞİT AĞIRLIK

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-023 Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Öğr. Gör (Ders Verecek) 4 1 SAYISAL

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Hemşirelik Bilim alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-024 Bartın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Marina ve Yat İşletmeciliği Öğr. Gör (Ders Verecek) 4 1 SAYISAL

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2019-025 Bartın Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Gemi İnşaatı Öğr. Gör (Ders Verecek) 6 1 SAYISAL

Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin herhangi birisinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR