BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balıkesir Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alıyor

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK790902
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.03.2020
Son başvuru Tarihi
:
08.04.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi : 25.03.2020
Başvuru Başlangıç Tarihi : 25.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 08.04.2020
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 17.04.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 21.04.2020
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 27.04.2020
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4- Özgeçmiş
5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
6- Lisans Transkripti
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli
11- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD. DER.

ALES PUAN TÜRÜ

BURHANİYE MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uyg.
Pr.
Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 4 EA 70

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

BALIKESİR MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizm.Böl.Çocuk Gelişimi Pr. Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 4 EA 70

Sosyoloji lisans mezunu olup, Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine
sahip olmak.

KEPSUT MYO

Mülkiyet Koruma ve Güv.Böl. Özel Güvenlik ve Koruma Pr. Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 3 MUAF

Kamu yönetimi lisans mezunu olup, yerel yönetimler alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine
sahip olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güv.Böl. Özel Güvenlik ve Koruma Pr. Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 4 MUAF

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor yöneticiliği lisans mezunu olup, spor yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Boks 1. Kademe yardımcı antrenör belgesine sahip
olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR