AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK687855
Şehir : Aydın
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
30.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 14.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 30.09.2019
Ön Değerlendirme ilan tarihi : 07.10.2019
Giriş Sınav Tarihi : 10.10.2019
Nihai Değerlendirme Tarihi : 14.10.2019
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer :

Her kadro için ilan metninde belirtilen birime başvuru yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.
4- Adayların mezun oldukları lisans programının puan türüne göre ALES puan türü belirlenecektir.
5- Özel yetenek ile öğrenci alınan lisans programlarından mezun olan ve Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.
6- Fakülteler bünyesindeki kadrolara başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.
7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. (Muafiyet durumu hariç)
8- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
* Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
* Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
* Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
* Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
* Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

MUAFİYET
* Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
* Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
* Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda;
- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.11.2018 tarihli yürütme kurulu kararında belirlediği uzmanlık alanları için) Bu kapsamda atanacak Öğretim Görevlilerinde aranacak tecrübenin, muafiyet alanıyla ilgili olması gerekir.
-Muafiyet alanıyla ilgili en az iki yıl tecrübe olması halinde ALES muafiyeti uygulanacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasının (www.adu.edu.tr) Tüm Duyurular ilan duyurusu kısmında mevcuttur.)
2- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
4- Özgeçmiş
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Fotoğraf (2 adet)
7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında “EDevlet” çıktısı kabul edilmektedir. E-Devlet harici diplomalar mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Ayrıca yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.)
8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)
9- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
10- Askerlik Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

AÇIKLAMALAR:
* İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
* Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
* Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
* Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
* İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
* Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
* İlanımıza www.adu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İLAN NO BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAMI UNVANI DERECE ADEDİ ALES PUANI YABANCI DİL PUANI BAŞVURU YERİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ İLAN ŞARTI
1 Atça Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 70 Muaf Atça Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Atça / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/atca/

Harita Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

2 Aydın Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 1 Muaf Muaf Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Efeler / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/aymes/

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Alanında En Az Bir Yıl Ders Verme Deneyiminin Yanında
Alanında En Az 5 (Beş) Yıl Deneyime Sahip Olmak.

3 Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Anestezi Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 70 Muaf Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Efeler / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/aysaghiz/

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Hemşirelik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Hemşirelik
Alanında En Az 10 (On) Yıl Deneyime Sahip Olmak.

4 Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 Muaf Muaf Didim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Didim / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/didim/

Lisans Mezunu Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Aşçılık Alanında En Az 3 (Üç) Yıl Deneyime Sahip Olmak. Aşçılık Sertifikasına Sahip Olmak.

5 Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Yaşlı Bakımı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 70 Muaf Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Nazilli / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/nazillisaghiz/

Gerontoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yaşlılık Üzerine Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında
Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.

6 Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 1 70 Muaf Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Nazilli / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/nazillisaghiz/

Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme Deneyiminin Yanında Alanında En Az 5
(Beş) Yıl Deneyime Sahip Olmak.

7 Söke Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 Muaf Söke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Söke / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/soke/

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü veya Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Ekonomi ve Finans Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 4 (Dört) Yıl
Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.

8 Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 70 Muaf Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Söke / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/myo/sokesaghiz/

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. İlgili Alanda veya Sağlık Alanlarından Herhangi Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 (İki) Yıl Ders
Verme Deneyimine Sahip Olmak.

9 Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Batı Kampusu Işıklı
Mahallesi No:805 Efeler / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/fakulte/veteriner/

Veteriner Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Veterinerlik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

10 Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Batı Kampusu Işıklı
Mahallesi No:805 Efeler / AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/fakulte/veteriner/

Veteriner Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Veterinerlik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

11 Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Batı Kampusu Işıklı Mahallesi No:805 Efeler /
AYDIN
https://akademik.adu.edu
.tr/fakulte/veteriner/

Veteriner Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Veterinerlik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR