ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Atılım Üniversitesi 19 Akademik Personel alım ilanı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK751169
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
19
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.01.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları 29.01.2020 -14.02.2020 tarihleri arasında web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.

a) Öğretim Üyeleri İçin:

Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2.Doktora belgesi
3.Doçentlik belgesi
4 Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5 Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:
1.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Aranılan Nitelikler:
1.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Prof. 1 Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanından almış olmak. En az 3 yıl Tıbbi Biyoloji alanında İngilizce ders vermiş olmak. Aptamerler ve moleküler kapılar alanında yayınlanmış çalışmalarda bulunmuş olmak.
Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Ana Bilim Dalı Prof. 1 Farmakoloji Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Tıp doktoru olmak. Kronofarmakoloji konusunda makaleleri olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü Prof. 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans derecesine sahip olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğretim Üyesi) 2 Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve benzer mühendislik dallarından birinden doktorası olmak. Hibrit ve elektrikli araçlar, araç dinamiği, araç kontrolü, ses ve titreşim ve benzer alanlarda araştırmaları, yayınları olmak. İlgili konularda lisans ve lisansüstü dersler verebilmek.
Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Doçent 1 Uzmanlığını ve doçentliğini Kardiyoloji Ana Bilim Dalından almış olmak. Transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI) ve karotis girişimlerinde yayın ve deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 1 Uzmanlığını Biyokimya Ana Bilim Dalından almış olmak.Tıp Fakültesinde en az 3 yıl eğitim verme deneyimi olmak. Biyokimya araştırma laboratuvar sorumluluğu yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 1 Uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalından almış olmak. Tıp Fakültesinde uzman olarak çalışma tecrübesi bulunmak. Silimarin ve mirtazapine üzerine yayınlanmış çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 1 Uzmanlığını Anatomi Anabilim Dalından almış olmak. Tıp doktoru olmak. Tıp Fakültesinde uzman olarak çalışma tecrübesi bulunmak. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu sertifikasına sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 Üniversitelerin yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya bilişim alanındaki bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak ve bu alanlardan birinden doktora derecesine sahip olmak.
Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Bölümü Tasarımı Dr. Öğretim Üyesi 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi 2 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Sanat ve/veya tasarım bölümlerinin birinden 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak, sanat ve/veya tasarım ile ilgili bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Üç boyutlu modelleme ve görselleştirme programlarını iyi derecede biliyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 2 Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Üniversitelerin Kimya Mühendisliği ya da Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisansa/doktoraya kabul almış ya da devam ediyor olmak.
İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, medya çalışmaları, iletişim tasarım veya sosyoloji alanlarının birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR