ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Atatürk Üniversitesi 35 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK706781
Şehir : Erzurum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
35
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
13.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 30.10.2019 Sınava Giriş Tarihi: 02.12.2019
Son Başvuru Tarihi: 13.11.2019 Sonuç Açıklama Tarihi: 16.12.2019
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 20.11.2019 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://atauni.edu.tr/
Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması hâlinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması hâlinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

5. İlgili Yönetmeliğin 6/4. maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan şartı 80 puandır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre müracaatlar alınacaktır.

2. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Tarım Politikası ve Yayım Arş.Gör. 1 5 Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu, Tarım Politikası ve Yayım alanında yükseklisans yapıyor olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Fars Dili ve Edebiyatı Arş.Gör. 1 5 Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, Fars Dili ve Edebiyatı alanında yükseklisans yapıyor olmak.
Türk İslam Sanatları Arş.Gör. 1 5 Sanat Tarihi Bölümü mezunu, Türk İslam Sanatları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Arş.Gör. 1 5 İktisat Bölümü mezunu, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında yükseklisans yapıyor olmak.
İktisat Politikası Arş.Gör. 1 5 İktisat Bölümü mezunu, İktisat anabilim dalında yükseklisans yapıyor olmak.
İktisat Tarihi Arş.Gör. 1 5 İktisat Bölümü mezunu, İktisat Tarihi alanında yükseklisans yapıyor olmak.
İktisat Teorisi Arş.Gör. 1 5 İktisat Teorisi alanında doktora yapıyor olmak.
Siyaset ve Sosyal Bilimler Arş.Gör. 1 5 Kamu Yönetimi Bölümü mezunu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yükseklisans yapıyor olmak.
KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
İngiliz Dili Eğitimi Arş.Gör. 1 5 İngiliz Dili Eğitimi mezunu, İngiliz Dili Eğitimi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Elektrik Tesisleri Arş.Gör. 1 5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu, Elektrik veya Elektrik-Elektronik anabilim dalında yükseklisans yapıyor olmak.
Hidrolik Arş.Gör. 1 5 İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu, Hidrolik alanında yükseklisans yapıyor olmak.
Yapı Arş.Gör. 1 5 İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu, Yapı alanında doktora yapıyor olmak.
Makine Teorisi ve Dinamiği Arş.Gör. 1 5 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu, Makine Teorisi ve Dinamiği alanında yükseklisans yapıyor olmak.
Mekanik (Makine) Arş.Gör. 1 5 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu, Mekanik (Makine) alanında yükseklisans yapıyor olmak.
Endüstri Mühendisliği Arş.Gör. 1 5 Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu, Endüstri Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Türk Din Musikisi Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 Alanında yükseklisans yapmış, alanında lisans sonrası en az beş yıl öğretim tecrübesi olmak.
Türk İslam Sanatları Tarihi Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 Alanında yükseklisans yapmış, alanında lisans sonrası en az beş yıl öğretim tecrübesi olmak.
Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 Alanında yükseklisans yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Anayasa Hukuku Arş.Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Kamu Hukuku veya Anayasa Hukuku alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Arş.Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Kamu Hukuku veya Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Genel Kamu Hukuku Arş.Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Kamu Hukuku veya Genel Kamu Hukuku alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arş.Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Kamu Hukuku veya Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Arş.Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Özel Hukuk veya İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Ticaret Hukuku Arş.Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Özel Hukuk veya Ticaret Hukuku alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anasanat Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Grafik Arş.Gör. 1 5 Grafik Bölümü mezunu, Grafik alanında yükseklisans yapıyor olmak.
Oyunculuk Arş.Gör. 1 5 Sahne Sanatları Bölümü mezunu, Sahne Sanatları veya Oyunculuk alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Farmasotik Kimya Arş.Gör. 1 5 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasotik Kimya alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Farmasotik Mikrobiyoloji Arş.Gör. 1 5 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasotik Mikrobiyoloji alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Arş.Gör. 1 5 Veterinerlik Fakültesi mezunu, Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Veterinerlik Cerrahisi Arş.Gör. 1 5 Veterinerlik Fakültesi mezunu, Veterinerlik Cerrahisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Veterinerlik İç Hastalıkları Arş.Gör. 1 5 Veterinerlik Fakültesi mezunu, Veterinerlik İç Hastalıkları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Arş.Gör. 1 5 Veterinerlik Fakültesi mezunu, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Bina Bilgisi Arş.Gör. 1 5 Mimarlık Bölümü mezunu, Bina Bilgisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Yapı Bilgisi Arş.Gör. 1 5 Mimarlık Bölümü mezunu, Yapı Bilgisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Peyzaj Mimarlığı Arş.Gör. 1 5 Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu, Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapıyor olmak.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. Formda ilan numarası ve resmi gazete tarihi mutlaka belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (E-Devletten alınabilir.)

5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans Transkripti (onaylı).

7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)

13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8. E-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR