ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Atatürk Üniversitesi 29 Öğretim Elemanı alıyor

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK810047
Şehir : Erzurum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.06.2020
Son başvuru Tarihi
:
09.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili
hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 25.06.2020 Sınava Giriş Tarihi: 20.07.2020
Son Başvuru Tarihi: 09.07.2020 Sonuç Açıklama Tarihi: 27.07.2020
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 17.07.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://atauni.edu.tr/
Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması hâlinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması hâlinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.
4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
5. İlgili Yönetmeliğin 6/4. maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan şartı 80 puandır.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Arap Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. 1 5 Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili Edebiyatı
Bölümü mezunu, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Arş. Gör. 1 5 Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalında
lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. 1 5 Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü mezunu, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Anorganik Kimya Arş. Gör. 1 5 Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu, Anorganik Kimya Bilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor
olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anasanat Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Tezhip Arş. Gör. 1 5 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü mezunu, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Arş. Gör. 1 5 Hemşirelik veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Bilim
Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Arş. Gör. 1 5 Hemşirelik veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor
olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Arş. Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Hukuk Fakültesinin Kamu Hukuku anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
İslam Hukuku Arş. Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, İslam Hukuku bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Medeni Hukuk Arş. Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Hukuk Fakültesinin Özel Hukuk herhangi bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor
olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Muhasebe ve Finansman Arş. Gör. 1 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
mezunu, Muhasebe ve Fisansman bilim dalında yükseklisans yapıyor olmak,
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
İslam Hukuku Arş. Gör. 1 5 İlahiyat Fakültesi mezunu, Temel İslam Bilimleri anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Coğrafya Eğitimi Arş. Gör. 1 5 Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi mezunu, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Tarih Eğitimi Arş. Gör. 1 5 Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi mezunu, Tarih Eğitimi Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
İç Mimarlık Arş. Gör. 1 5 Mimarlık ve Tasarım veya Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunu, İç Mimarlık Anabilim Dalında lisansüstü
eğitim yapıyor olmak.
Bina Bilgisi Arş. Gör. 1 5 Mimarlık ve Tasarım veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü mezunu, Bina Bilgisi Bilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Arş. Gör. 1 5 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Konstrüksiyon ve İmalat Arş. Gör. 1 5 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
mezunu, Konstrüksiyon ve İmalat bilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Çocuk Gelişimi Arş. Gör. 1 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında lisansüstü
eğitim yapıyor olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Veterinerlik Cerrahisi Arş. Gör. 1 5 Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Cerrahisi bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Veterinerlik İç Hastalıkları Arş. Gör. 1 5 Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Fakültesi
Veterinerlik İç Hastalıkları bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Veterinerlik Mikrobiyolojisi Arş. Gör. 1 5 Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Entomoloji Arş. Gör. 1 5 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü mezunu, Bitki Koruma anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Tarım Makineleri Arş. Gör. 1 5 Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunu, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü
eğitim yapıyor olmak.
Tarımsal Yapılar ve Sulama Arş. Gör. 1 5 Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
HORASAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro Unvanı Adedi Der.
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 Makine Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilim Dalında yükseklisans yapmış
olmak.
Özel Güvenlik ve Koruma Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu, İşletme alanında yükseklisans yapmış olmak, alanında en az lisans sonrası 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro Unvanı Adedi Der.
Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda uzaktan eğitim konusunda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında lisans sonrası en az 3 (üç)
yıl deneyime sahip olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro Unvanı Adedi Der.
Dış Ticaret Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü lisans mezunu olmak, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve ülkeler arasında makroekonomik performans yakınsaması
konusunda çalışmalar yapmış olmak.


KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. Formda ilan numarası ve resmi gazete tarihi mutlaka belirtilecektir.)
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (E-Devletten alınabilir.)
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. Lisans Transkripti (onaylı).
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)
13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.
14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8. E-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR