T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK687850
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
30.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

4 - Üniversitemizin aşağıdaki Tablo1, Tablo2 ve Tablo3’de belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasını gösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Tablo 1 Akademik Birim Bölüm KadroSayısı Kadro Unvanı İlan Şartları
Sıra 1 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1 DoktorÖğretimÜyesi

İletişim Bilimleri Alanında Yüksek Lisans, Radyo Televizyon ve Sinema Bilim/ Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak

Sıra 2 İnsani Bilimler Fakültesi Sosyoloji 1 Prof. Dr.

Sosyoloji Alanında Lisans, Yükseklisans ve Doktora Diplomasına Sahip Olmak, En Az 10 (On) Yıl Süreli Üniversite Tecrübesine Sahip Olmak

Tablo 2 Akademik
Birim
Bölüm Kadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
İlan Şartları ALES Yabancı Dil
Sıra 1 Meslek Yüksekokulu Adalet 1 Öğretim Görevlisi Hukuk Alanında Lisans ve Hukuk Bilim / Alt Anabilim Dallarından Tezli Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak, En Az 5 (Beş) Yıl Süreli Üniversite Tecrübesine
Sahip Olmak
70 veya Çalışma süresi dikkate alınacaktır. Muaf
Sıra 2 Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler 1 Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmetler Alanında Lisans, Sosyal Hizmetler veya Sosyoloji alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 70 veya Çalışma süresi dikkate
alınacaktır.
Muaf

Tablo 3 Akademik Birim Bölüm Kadro Sayısı Kadro Unvanı İlan Şartları ALES Yabancı Dil
Sıra 1 Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişimTasarımı 1 Araştırma Görevlisi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tamamlamış Olmak veya Doktora Öğrencisi Olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Dil Sınavından en az 65 puan almış olmak.

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri
gerekmektedir.

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri / Saati Sonuç Açıklama
“Nihai Değerlendirme”Tarihi
İlanın Resmî Gazete Yayımlandığı Tarih (14/09/2019) İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığıtarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
(30/09/2019)
(01/10/2019) (04/10/2019) Yer: (Antalya AKEV Üniversitesi Kadiriye Kampusu
/ 14.00)
(07/10/2019)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR