T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Antalya AKEV Üniversitesi Akademik Personel alacak

T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK776468
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
46
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.02.2020
Son başvuru Tarihi
:
09.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI


Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya, 6 flash bellek ile Rektörlüğe,
2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya, 4 flash bellek ile Rektörlüğe,
3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.
4 - Üniversitemizin aşağıdaki tablo 1- 2 ve 3’de belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların
başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, diploma, not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte/Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Tablo 1 Akademik Birim Bölüm Kadro Sayısı Kadro Unvanı İlan Şartları
Sıra 1 İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
1 Doç. Dr. “Yöneylem Araştırması veya Alt Anabilim Dallarında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Sıra 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Dr. Öğretim Üyesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Sıra 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Prof. Dr. Bilgisayar Mühendisliği veya Alt Anabilim Dallarından Birinde, Sistem Analizi Anabilim Dalından Birinden Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Sıra 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1 Dr. Öğretim Üyesi Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret, Uluslararası Finans, Pazarlama, Pazarlama ve Satış Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dallarından Birinden Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Sıra 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1 Prof. Dr. Pazarlama, Pazarlama ve Satış Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dallarından Birinden Doktora Diplomasına sahip Olmak
Sıra 6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1 Doç. Dr. Endüstri Mühendisliği veya Alt Anabilim Dallarında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Sıra 7 İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Prof. Dr. Psikoloji Bilim/Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak (Doktora Tezini Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Klinik Psikoloji,
Uygulamalı Psikoloji Alanlarından Birinde Yapmış Olmak.)
Sıra 8 İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Doç. Dr. Psikoloji Bilim/Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak (Doktora Tezini Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji Alanlarından Birinde Yapmış Olmak.)
Sıra 9 İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji 2 Dr. Öğretim Üyesi

Psikoloji Bilim/Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak (Doktora Tezini Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji Alanlarından Birinde Yapmış Olmak.)

Sıra 10 İnsani Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık 3 Dr. Öğretim Üyesi

Lisansüstü eğitimini Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim Bölümlerinden Birinde Yapmış Olmak, Yabancı Dilde Eğitim Verebilecek Yeterlilik Puanına Sahip Olmak

Sıra 11 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1 Prof. Dr.

Elektrik Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak, Yabancı Dilde Eğitim Verebilecek Yeterlilik Puanına Sahip Olmak

Sıra 12 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Alanında Doçent veya Profesör Ünvanına Sahip Olmak, Yabancı Dilde Eğitim Verebilecek Yeterlilik Puanına Sahip Olmak

Sıra 13 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1 Doç. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak, Yabancı Dilde Eğitim Verebilecek Yeterlilik Puanına Sahip Olmak

Sıra 14 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak, Yabancı Dilde Eğitim Verebilecek Yeterlilik Puanına Sahip Olmak

Sıra 15 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 Doç. Dr.

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde Birinden Lisans Mezunu Olup, İlgili Alanda Doçent veya Profesör Ünvanına Sahip Olmak

Sıra 16 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2 Dr. Öğr. Üyesi

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde Birinden Lisans Mezunu Olup, İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak

Sıra 17 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1 Dr. Öğretim Üyesi

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak veya İletişim/ İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olup Radyo Televizyon ve Sinema Alanında Çalışmaları Olmak.

Tablo 2 Akademik Birim Bölüm Kadro Sayısı Kadro Unvanı İlan Şartları ALES Yabancı Dil
Sıra 1 Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Öğretim Görevlisi Hukuk Fakültesinden Mezun Olmak, Tezli Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak 70
Eşit Ağırlık
Muaf
Sıra 2 Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler 1 Öğretim Görevlisi Sosyal Hizmetler veya Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 70
Eşit Ağırlık
Muaf
Sıra 3 Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım 1 Öğretim Görevlisi Grafik Tasarım Alanında Lisans ve Grafik Tasarım veya Sanat ve Tasarım Anabilim Dallarından Birinde Tezli Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak Tercihen; İllustrasyon, Fotoğraf ve Baskı Teknikleri ve Adobe İllustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign Adobe Dreamweaver, Adobe After Effects, Adobe
Premiere Programlarını Etkin Biçimde Kullanmak.
70
Sözel
Muaf
Sıra 4 Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 3 Öğretim Görevlisi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi Bölümü veya Fakültelerin Lisans bölümlerinin birinden Mezunu Olmak, Tercihen; Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Alanında En Az 2 Yıl Tecrübeye Sahip Olmak. 70
Eşit Ağırlık
Muaf
Sıra 5 Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 Öğretim Görevlisi Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Pilotaj Lisans Programlarından Birinden Mezun Olup, Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Tercihen DGR (Dangerous Goods Regulations), CRM (Crew Resource Management), Kokpit ve Kabin Personeli Güvenliği Alanlarının En Az Birinden Eğitmen Sertifikasına Sahip Olmak. 70
Eşit Ağırlık
Muaf
Sıra 6 Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 Öğretim Görevlisi Gastronomi Mutfak Sanatları Mezunu Olmak, Bir Alanda Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak 70
Sözel
Muaf
Sıra 7 Meslek
Yüksekokulu
Aşçılık 1 Öğretim
Görevlisi
Gastronomi Mutfak Sanatları Mezunu Olmak, En Az 2 Yıl Meslek Tecrübesine Sahip Olmak Muaf Muaf
Sıra 8 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 3 Öğretim Görevlisi İç Mimarlık, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Mezunu Olmak, İlgili Alandan Birinden Yüksek Lisans Yapmış Olmak 70
Eşit Ağırlık
Muaf
Sıra 9 Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler
3 Öğretim Görevlisi Ziraat Fakültesi Bünyesinde Bir Bölümden Lisans Mezunu Olmak, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak 70
Sayısal
Muaf
Sıra 10 Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 1 Öğretim Görevlisi İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olup, Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 70
Sayısal
Muaf
Tablo 3 Akademik
Birim
Bölüm Kadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
İlan Şartları ALES Yabancı Dil
Sıra 1 İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim
Bilişim Sistemleri
1 Araştırma Görevlisi Yöneylem Araştırması veya Alt Anabilim Dallarından Birinde Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi Olmak 70
EA
50
Sıra 2 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
1 Araştırma Görevlisi Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret veya Uluslararası Pazarlama Anabilim Dallarından Birinde Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi Olmak 70
EA
50
Sıra 3 İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Araştırma Görevlisi Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji Alanlarından Birinde Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi Olmak 70
EA
50
Sıra 4 İnsani Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 1 Araştırma Görevlisi Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim Anabilim Dallarından Birinde Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi Olmak 70
SÖZ veya DİL
İngilizce 80
Sıra 5 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Yazılım Mühendisliği Bilim/Alt Anabilim Dallarından Birinde Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi Olmak 70
SAY
50
Sıra 6 Sanat ve Tasarım
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1 Araştırma Görevlisi İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilim/Alt Anabilim Dallarından Birinde Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi Olmak 70
EA
50

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir. *YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmî Gazete Yayımlandığı Tarih (24/02/2020) İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
(09/03/2020)
(12/03/2020) (16/03/2020) Yer: (Antalya AKEV Üniversitesi Kadiriye Kampusu / 14.00) (19/03/2020)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR