ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alım ilanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK685184
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
51
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden


Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Sosyal Antropoloji ABD DOÇENT 1

Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında doktora yapmış olmak

Tarih Öncesi Arkeolojisi
ABD
DOÇENT 1

Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında çalışmaları olmak

Tarih Öncesi Arkeolojisi
ABD
DOÇENT 1

Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında çalışmaları olmak

Hollanda Dili ve Edebiyatı
ABD
DOÇENT 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı
ABD
DOÇENT 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Kore Dili ve Edebiyatı
ABD
DOÇENT 1
Hititoloji ABD DOÇENT 1

Hititotoloji Anabilim Dalında lisans mezunu ve doktorasını Hititlerle ilgili yapmış olmak

Latin Dili ve Edebiyatı
ABD
DOÇENT 1
Sumeroloji ABD DOÇENT 1

Sumeroloji alanında doktora yapmış olmak

Ermeni Dili ve Kültürü
ABD
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
2
Polonya Dili ve Kültürü
ABD
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Polonya Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakognozi ABD DOÇENT* 1

Eczacı olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent unvanı almış olmak.

Farmasötik Teknoloji ABD DOÇENT* 1

Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Farmasötik Teknoloji ABD DOÇENT* 1

Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Analitik Kimya ABD DOÇENT* 1

Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Analitik Kimya alanında yapmış olmak

Biyokimya ABD DOÇENT* 1

Eczacı olmak, Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitimin Felsefi Sosyal ve
Tarihi Temelleri ABD
DOÇENT 1

Eğitim Felsefesi alanında doçent unvanı almış olmak

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık ABD
DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans ve doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Genel Astronomi ABD DOÇENT* 1

Genel Astronomi alanında çalışmaları olmak.

Genel Fizik ABD DOÇENT* 1

Genel Fizik alanında çalışmaları olmak.

Katı hal Fiziği ABD DOÇENT* 1

Yoğun madde fiziği alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı İstatistik ABD DOÇENT* 1

Uygulamalı İstatistik alanında çalışmaları olmak.

Anorganik Kimya ABD DOÇENT* 1

Anorganik Kimya alanında çalışmaları olmak

Biyokimya ABD DOÇENT* 1

Biyokimya alanında çalışmaları olmak.

Biyokimya ABD DOÇENT* 1

Biyokimya alanında çalışmaları olmak.

Organik Kimya ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ*
1

Organik Kimya alanında çalışmaları olmak.

Fonksiyonel Analiz ABD DOÇENT* 1

Fonksiyonel Analiz alanında çalışmaları olmak.

Fonksiyonel Analiz ABD DOÇENT* 1

Fonksiyonel Analiz alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Matematik
ABD
DOÇENT* 1

Uygulamalı Matematik alanında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzecilik ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, müzecilik ve müze eğitimi
konularında çalışmaları olmak

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ebelik ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak

Hemşirelik ABD DOÇENT 1

Dahili Hastalıklar hemşireliği alanında doçent unvanı almış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dinler Tarihi ABD DOÇENT 1

Yahudilik alanında çalışmaları olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Genel Gazetecilik ABD DOÇENT* 1

Genel Gazetecilik alanında çalışmaları olmak

Halkla İlişkiler ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ*
1

Halkla İlişkiler alanında çalışmaları olmak

Radyo ve Televizyon ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ*
1

Televizyon yayıncılığı ve dijital oyun konusunda çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Yazılımı ABD DOÇENT* 1

Karmaşık ağlar ve kuantum bilgisayarlar alanında çalışmaları olmak

Elektronik ABD DOÇENT* 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak.

Fizik Mühendisliği ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ *
1

Optik konusunda çalışmaları olmak

Gıda Mühendisliği ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ * 1

Gıda Mühendisliği alanında lisans ve doktora mezunu, et bilimi ve teknolojisi alanında
çalışmaları olmak.

Jeofizik Mühendisliği ABD DOÇENT* 1

Jeofizik Mühendisliği doktora mezunu,Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında doçent
unvanı almış olmak

Kimya Mühendisliği ABD DOÇENT* 1

Biyoteknolojik proseslerde kontrol konusunda çalışmaları olmak

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hareket ve Antrenman
Bilimleri ABD
DOÇENT* 1

Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
ABD
DOÇENT* 1
Nükleer Tıp ABD DOÇENT* 1
Fizyoloji ABD DOÇENT* 1

Moleküler nörofizyoloji konusunda çalışmaları ve yurt dışı deneyimi olmak

Tıbbi Biyoloji ABD DOÇENT* 1

Tıbbi Genetik alanında doktora ve doçent unvanı almış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Süt Teknolojisi ABD DOÇENT* 1

Gıda Mühendisliği mezunu ve Süt Teknolojisi
ve Moleküler Mikrobiyoloji konularında çalışmaları olmak

Toprak Bilimi ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ* 1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunu ve Erozyon ile ilgili konularda
çalışmaları olmak

* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR