ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alacak

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK732656
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
41
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
28.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden


Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.


Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAK

Alman Dili ve Edebiyatı ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış, Anımsama Edebiyatı ve Bellek alanında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD DOÇENT 1

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçent unvanı almış olmak

Endodonti ABD DOÇENT 1

Endodonti alanında doçent unvanı almış olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakognozi ABD DOÇENT 1

Eczacı olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent unvanı almış olmak

Farmasötik Toksikoloji ABD DOÇENT 1

Eczacı olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında doçent unvanı almış olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Okul Öncesi Eğitimi ABD PROFESÖR 1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak

Okul Öncesi Eğitimi ABD DOÇENT 1

Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanında doçent unvanı almış olmak

Eğitim Programları ve Öğretim
ABD
DOÇENT 1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış, aynı alanda doçent unvanı almış olmak

FEN FAKÜLTESİ
Fonksiyonel Analiz ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Fonksiyonel Analiz alanında doktora yapmış olmak.

Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi ABD DOÇENT 1

Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda doçent unvanı almış olmak.

Hidrobiyoloji ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Biyoloji lisans mezunu olmak. Hidrobiyoloji ve Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Astrofizik ABD DOÇENT 2

Yıldız Astrofiziği alanında doktora yapmış, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ
Genel Kamu Hukuku ABD PROFESÖR 1

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış, Genel Kamu Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dinler Tarihi ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış, Hristiyanlık alanında çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devreler ve Sistemler ABD PROFESÖR 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve Optoelektronik sistemler alanında çalışmaları olmak

Elektromagnetik Alanlar ve Mikr. Tekn. ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teorisi ve Uygulamaları alanında çalışmaları olmak

Bilgisayar Bilimleri ABD DOÇENT 1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak.

Bilgisayar Yazılımı ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Jeoloji Mühendisliği ABD DOÇENT 1

Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış Yeraltısuyu paleoiklim alanında çalışmaları olmak

Kimya Mühendisliği ABD DOÇENT 1

Kimya Mühendisliğinde Enerji Araştırmalarında İstatistiksel Optimizasyon alanında çalışmaları olmak

Kimya Mühendisliği ABD DOÇENT 1

Membran Teknolojileri alanında çalışmaları olmak

Fizik Mühendisliği ABD DOÇENT 1

Nötrino Fiziği alanında çalışmaları olmak

Fizik Mühendisliği ABD DOÇENT 1

Güneş enerji ve yarı iletken alanında çalışmaları olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ortez-Protez ABD DOÇENT 1

Protez-Ortez ve Biomekani alanında yükseklisans, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış, Protez-Ortez alanında çalışmaları olmak

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğr. ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak

Spor Yönetim Bilimleri ABD DOÇENT 1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak

TIP FAKÜLTESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD DOÇENT 1

Yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalarda Kalp Nakli, Mekanik Destek Sistemleri ve Extrakorporeal Membran Oksijenatör tedavisi konusunda deneyimli olmak

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD DOÇENT 1

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak, EVAR- TEVAR girişimlerinde deneyimli olmak.

Biyofizik ABD DOÇENT 1

Biyofizik dalında doktora ve doçent unvanlarına sahip, elektrofizyoloji alanında çalışmaları
olmak.

Göğüs Hastalıkları ABD DOÇENT 1

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları alanında çalışmaları olmak

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul Varlık Ekon. Değ. ABD PROFESÖR 1

Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği Bölümü lisans mezunu, Harita Mühendisliği alanında doçent unvanı almış, uzaktan algılama ve üç boyutlu görüntüleme alanında çalışmaları
olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

İşletme, Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu, muhasebe-finansman, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (çevre bilimleri ve çevre hukuku) alanlarının birinde doktora yapmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Biyokimyası ABD DOÇENT 1

Veterinerlik Biyokimyası alanında Doçent unvanı almış ve proteomik alanında çalışmaları olmak

Veterinerlik Patolojisi ABD DR. ÖĞR.
ÜYESİ
1

Veteriner Patoloji alanında doktora yapmış, balık patolojisi alanında çalışmaları olmak

Veterinerlik Genetiği ABD DOÇENT 1

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik alanında doçent unvanı almış, koyunlarda moleküler genetik alanında çalışmaları olmak

Veterinerlik İç Hastalıkları ABD DOÇENT 1

Veteriner İç Hastalıkları alanında doçent unvanı almış, alerjik hastalıklar alanında çalışmaları olmak.

Dölerme ve Suni Tohumlama ABD DOÇENT 1

Dölerme ve Suni Tohumlama alanında doçent unvanı almış, Keçilerde Reprodüktif Biyoteknoloji ve İleri Üreme Teknikleri alanında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Su Ürünleri ABD DOÇENT 1

Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü lisans mezunu, Su Ürünleri alanında doçent unvanı almış, balık besleme fizyolojisi alanında çalışmaları olmak

Tarla Bitkileri ABD DOÇENT 1

Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu , Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent unvanı almış, yağ bitkileri alanında çalışmaları olmak

Tarım Makinaları ABD DOÇENT 1

Tarım Makinaları Bölümü lisans mezunu, Tarımsal Mekanizasyon alanında doçent unvanı almış, akıllı ilaçlama makinaları alanında çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR