ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi 25 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709342
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
25
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Kadrolara Başvuracak Adaylar:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
5- Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
6- ALES Belgesi
7- 2 adet fotoğraf
8- Yabancı Dil Belgesi
9- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)


SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 05.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 20.11.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.11.2019
Sınav Giriş Tarihi : 05.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.12.2019

ÖNEMLİ NOTLAR
1- Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2- Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
3- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
7- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
8- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir
- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
9- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
10- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
11- İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

BİRİM UNVANI ADET DERECE ALES PUANI
/TÜRÜ
YABANCI DİL
PUANI
AÇIKLAMALAR

SONUÇLARIN
AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Japon Dili ve Edebiyatı ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/SÖZ 70 Japon Dili ve Edebiyatı veya Japonca Öğretmenliği bölümü lisans mezunu ve Japon Dili ve Edebiyatı programında doktora yapıyor olmak. İstenilen Yabancı dil belgesine ek olarak, Japon dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir puan almış olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi ABD
ARŞ.GÖR. 1 5 75/SÖZ 70 Ortaçağ Tarihi programında doktora yapıyor olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Klinik Eczacılık ABD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde Çal.Üze.)
1 2 70/SAY 50 Eczacılık lisans mezunu, Klinik Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak alanında uygulamalı deneyime sahip olmak.

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD ARŞ.GÖR. 1 5 75/EA 70 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı lisans muzunu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

http://www.education.ankara.edu.tr

FEN FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ABD ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde Çal.Üze.)
1 5 70/SAY 50 Biyoloji bölümü lisans mezunu, Biyoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, alanında uygulamalı deneyime sahip olmak.

http://www.science.ankara.edu.tr

İstatistik Bölümü Risk Analizi ABD ARŞ.GÖR. 1 5 75/SAY 70 İstatistik Bölümü lisans mezunu, İstatistik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

http://www.science.ankara.edu.tr

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ebelik Bölümü Ebelik ABD ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 2 70/SAY 50 Hemşirelik bölümü lisans mezunu,Hemşirelik ya da Halk Sağlığı Hemşireliği
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

http://www.nursing.ankara.edu.tr/

Ebelik Bölümü Ebelik ABD ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 2 70/SAY 50 Hemşirelik bölümü lisans mezunu, Hemşirelik, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak

http://www.nursing.ankara.edu.tr/

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik ABD ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 2 70/SAY 50 Hemşirelik bölümü lisans mezunu,Hemşirelik yada İç Hastalıkları Hemşireliği
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

http://www.nursing.ankara.edu.tr/

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik ABD ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 2 70/SAY 50 Hemşirelik bölümü lisans mezunu, Hemşirelik ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak

http://www.nursing.ankara.edu.tr/

HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk ABD ARŞ.GÖR. 1 5 75/EA 70 Hukuk Fakültesi lisans mezunu, Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak.

http://www.law.ankara.edu.tr

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Tarihi ABD ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 70/SÖZ 50 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu, Türk İslam
Sanatları Tarihi bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

http://www.divinity.ankara.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik ABD ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 Muaf 50 Gıda Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu, beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak

http://health.ankara.edu.tr

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Politika ve Ekonomi Bölümü Politika ve Ekonomi ABD ARŞ.GÖR. 1 5 75/EA 70 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu, Siyaset Bilimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

http://www.politics.ankara.edu.tr

TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları ABD ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde Çal.Üze.)
1 1 Muaf 50 Tıp Fakültesi mezunu ve Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji ABD ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde Çal.Üze.)
1 1 Muaf 50 Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi mikrobiyoloji
(mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji) uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Doğum ve
Jinekolojisi ABD
ARŞ.GÖR. 1 4 75/SAY 70 Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.veterinary.ankara.edu.tr

Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik İç Hastalıkları ABD ARŞ.GÖR. 1 4 75/SAY 70 Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.veterinary.ankara.edu.tr

Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi ABD ARŞ.GÖR. 1 4 75/SAY 70 Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Cerrahi Anabilim Dalında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.veterinary.ankara.edu.tr

ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 70/EA Muaf İşletme Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumlarında alanı
ile ilgili dersler vermiş olmak

http://emyo.ankara.edu.tr

GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Pr. ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu, Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapmış olmak,

http://gamamyo.ankara.edu.tr

HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Pr. ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans
mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

http://hmyo.ankara.edu.tr

KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Bahçe Tarımı Pr.
ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Bitki Koruma bölümü lisans mezunu ve aynı bölümde Entomoloji alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak

http://aukmy.ankara.edu.tr

KIZILCAHAMAM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Pr. ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

http://kshmyo.ankara.edu.tr

NALLIHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Pr. ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üze.)
1 5 70/SAY Muaf Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

http://nmyo.ankara.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR