AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Amasya Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK735265
Şehir : Amasya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.12.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.

1 - Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adaylar dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 5 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
2 - Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5 - Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.
6 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri
1 - Başvuru dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler adresinden temin edilecektir.)
2 - Fotoğraf (4 adet)
3 - Özgeçmiş
4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (İlk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve kurumlararası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)
5 - Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
6 - Yayın Listesi
7 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
8 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurumdışı müracaatlarda)
9 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 Adet Fotoğraflı, Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç)
(https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/formlar/idari-ve-genel-formlar)
Jüri Dosyası
1 - AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )
2 - Yayın Listesi ve Yayınlar

SIRA NO İLAN NUMARASI BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI
/ PROGRAM
ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
1 2019 / 12-96 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 1 Zemahşerî’nin hadis metodolojisine
ilişkin görüşleri üzerine çalışmaları olmak.
2 2019 / 12-97 Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Lojistik Doçent 3 1 Atıkların toplanması, taşınması ve yok edilmesine yönelik çalışmalar yapmış olmak.
3 2019 / 12-98 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Doçent 1 1 Tarihi Tıp metinleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
4 2019 / 12-99 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi
Doçent 1 1 Değişken üslü Lebesgue, Lorentz ve Amalgam uzayları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
5 2019 / 12-100 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Doçent 1 1 Singülerlik Teorisinin geometrik uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
6 2019 / 12-101 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Diferansiyel Denklemlerde Ulam tipi kararlılık konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7 2019 / 12-102 Fen Edebiyat
Fakültesi
Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 Doçentliğini Yakınçağ tarihinden
almış olmak.
8 2019 / 12-103 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Kemoterapi alan lösemi hastalarında Glutamin’in mukozit üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
9 2019 / 12-104 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim
Üyesi
2 1 Trakea ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
10 2019 / 12-105 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Pandemik İnfluenza A(H1N1) virüsü ile infekte hastalarda fatalite için risk faktörleri alanında
çalışmalar yapmış olmak.
11 2019 / 12-106 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış ve Biofilm alanında
çalışmalar yapmış olmak.
12 2019 / 12-107 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor
Öğretim Üyesi
2 1 Artroplasti ve ortopedik onkoloji
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
13 2019 / 12-108 Suluova Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Çevre Koruma ve Kontrol Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Farklı edafik koşulların doğal bitkilerin morfolojileri, fizyolojileri ve anatomileri üzerine ekolojik
etkileri konularında çalışmış olmak.
14 2019 / 12-109 Suluova Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal
Üretim
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Galanthus türlerinde alkaloid antioksidan konularında çalışmalar
yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR