ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Altınbaş Üniversitesi 54 Öğretim Üyesi alıyor

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK700192
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
54
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
26.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:
• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:
• Başvuru dilekçesi;
• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)
• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da -e devletten alınan diploma belgesi örneği;
• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet vesikalık fotoğraf;
• İkametgah Belgesi(-e devletten alınabilir.);
• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad.,Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır

Sıra No

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm/Program/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

1

Diş Hekimliği Fakültesi

a) Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak.

b) Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Endodonti Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak.

c) Ortodonti Doktor Öğretim Üyesi 1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ortodonti Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak.

ç) Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora ya da uzmanlık yapmış olmak.

2 Eczacılık Fakültesi a) Farmasötik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 1

Farmasötik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim
kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

3

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

a) Grafik Tasarımı Doçent 1

Güzel Sanatlar ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin Grafik Tasarımı bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve fotoğraf bölümlerinde sanatta yeterlilik programlarından mezun olmak ve fotoğraf alanında Doçentlik diplomasına sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliktebelirlenen
yeterliliğe sahip olmak.

b) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1

İç Mimarlık veya Mimarlık Bölümlerinden mezun olmak ve İç Mimarlık veya Mimarlık alanlarında doktora yapmış olmak.

c) Resim Profesör 1

Lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktorada Resim alanından mezun olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

4

Hukuk Fakültesi

a) Anayasa Hukuku Doçent 1

Anayasa Hukukunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

b) Milletlerarası Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1

Milletlerarası Hukuk alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

5

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

a) Ekonomi

Doktor Öğretim Üyesi 1

İktisat Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Profesör 1

İktisat alanında doktora yapmış olmak. Makro iktisat alanında doçentlik diplomasına sahip olmak. Büyüme ve sürdürülebilir kalkınma, dışa açık büyüme stratejileri alanlarında çalışmaları olmak.

b) Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 2

Gelişim Sosyal, Endüstri-Örgüt, Klinik veya Uygulamalı Psikoloji alanlarında doktora yapmış olmak.

c) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1

Anayasal bir ilke olarak sekülerizm ve siyaset kuramı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

ç) Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi 1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Doçent 1

Sosyal Politika alanında doçentlik unvanını almış olmak.

6 İşletme Fakültesi a) Uluslararası Ticaret Doktor Öğretim Üyesi 1

Uluslararası İşletme lisans mezunu olmak. İşletme Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak. Aile işletmeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

7

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

a) Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 2

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik- Elektronik, Elektronik, Haberleşme Mühendislikleri alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 1

Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Haberleşme, Kontrol Mühendislikleri alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Profesör 1

Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve katıhallazerleriüzerine doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliktebelirlenen yeterliliğe sahip olmak.

c) Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 4

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Yöneylem Araştırması, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık, Endüstri Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

ç) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık bölümlerinin birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

d) İnşaat Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 3

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezun olmak. İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

e) Mimarlık Doçent 1

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimarlık-Yapı alanında doktora yapmış olmak.

f) Temel Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizik Bölümü mezunu olmak ve Fizik alanında doktora yapmış olmak.

1

Matematik Bölümü mezunu olmak ve Matematik Mühendisliği doktorası yapmış olmak.

8

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

a) Ameliyathane Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi 1

Biyoloji lisans mezunu olup, mikrobiyoloji alanında doktorasını almış olmak.

b) Optisyenlik Doktor Öğretim Üyesi 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve göz hastalıkları uzmanı olmak.

c) Radyoterapi Doktor Öğretim Üyesi 1

Fizik lisans mezunu olup, nükleer uygulamalar alanında doktorasını almış olmak.

9

Tıp Fakültesi

a) Anatomi Profesör 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anatomi konusunda uzmanlığı veya doktorası olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

c) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Çocuk Nöroloji uzmanı olmak.

Doçent 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Alerji ve İmmünoloji uzmanı olmak.

Profesör 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak.

ç) Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak.

d) Göğüs Hastalıkları Profesör 1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil
öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

e) Göz Hastalıkları Doçent 1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

f) Kardiyoloji Profesör 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kardiyoloji uzmanı olmak.

g) Nöroloji Profesör 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nöroloji uzmanı olmak.

h) Üroloji Profesör 1

Üroloji uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

ı) Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji konusunda uzmanlığı veya doktorası olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Profesör 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji konusunda uzmanlık veya doktorası olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterliliğe sahip olmak.

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

a) Gastronomi

Doktor Öğretim Üyesi 1

Gastronomi, Turizm İşletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Bilimi ve
Beslenme, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Profesör 1

Gastronomi, Turizm İşletmeciliği, Beslenme Diyetetik, Gıda Bilimi ve Beslenme,
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Teknolojisi alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

b) Sağlık Yönetimi Profesör 1

Doktorasını İşletme-Finansman, Doçentliği Yönetim Organizasyon alanında almış ve Sağlık Yönetimi bölümünde ders vermiş olmak.

c) Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Teknolojileri, Görsel İletişim Tasarımı alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak. Net, Python, Java platformlarından en az ikisinde uygulama geliştirme deneyimine sahip olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Eğitim Teknolojileri, Görsel İletişim Tasarımı alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip
olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR