ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

Altınbaş Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK777990
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
49
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.02.2020
Son başvuru Tarihi
:
11.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;
• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)
• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da -e devletten alınan diploma belgesi örneği;
• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet vesikalık fotoğraf;
• İkametgah Belgesi(-e devletten alınabilir.);
• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.
Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan için son başvuru tarihi 11.03.2020’dir.
Başvurular, Altınbaş

Sıra No Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Özel Şart

1

Diş Hekimliği Fakültesi

a) Restoratif Diş Tedavisi (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1

Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora yapmak ya da uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Ortodonti (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi 1

Diş Hekimliği mezunu olmak. Ortodonti alanında doktora yapmak ya da uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doçent 1

Ortodonti Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen
yeterliliğe sahip olmak.

2

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

a) Moda ve Tekstil Tasarımı (Türkçe) Doçent 1

Tasarım Bilim/Sanat alanında Doçent unvanı almış olmak. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerine bağlı Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümünde en az 3 yıl görev almış ve ders vermiş olmak.

b) Takı Tasarımı (Türkçe) Doçent 1

Plastik Sanatlar veya Takı Tasarımı Bilim/Sanat alanında Doçent unvanı almış olmak. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerine bağlı Takı Tasarımı Bölümlerinde en az 3 yıl görev almış ve ders vermiş olmak.

3 Hukuk Fakültesi a) Kamu Hukuku (Türkçe) Doçent 1

Hukuk alanında lisans derecesine sahip olmak. Doçentlik unvanını İdare Hukuku alanında almış olmak.

4

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

a) Psikoloji (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1

Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak. Sosyal veya Gelişim Psikolojisi alanında çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Psikoloji (İngilizce) Doçent 1

Klinik veya Uygulamalı Psikoloji veya Psikiyatri alanında Doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

5

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

a) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi 2

Bilgisayar, Yazılım, Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliklerinin birinden mezun olmak ve Bilgisayar, Yazılım, Elektronik, Yöneylem Araştırması bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Profesör 1

Bilgisayar, Yazılım, Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliklerinin birinden mezun olmak. Bilgisayar, Yazılım, Elektronik alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

b) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 3

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Kontrol Mühendisliklerinin birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

c) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 2

Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Kontrol, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

ç) Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 5

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

d) Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 2

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İktisat alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

e) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 2

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

f) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık bölümlerinin birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

g) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 3

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

h) İnşaat Mühendisliği (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 4

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

ı) Makine Mühendisliği (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 2

Makine Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

i) Temel Bilimler (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 2

Matematik ya da Matematik Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

6 Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
a) Radyoterapi (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1

Nükleer Fizik alanında doktora yapmış olmak, Nükleer Tıp Görüntüleme ve Monte Carlo ile internal dozimetri üzerine çalışmaları olmak.

7 Tıp Fakültesi a) Anatomi (İngilizce) Profesör 1

Anatomi anabilim dalında doktorasını veya uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

b) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Hematoloji ve onkoloji yan dal uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

c) İç Hastalıkları (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1

İç Hastalıkları uzmanı olmak.

ç) İç Hastalıkları (Türkçe) Profesör 1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

d) Göğüs Hastalıkları (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

e) Kadın Hastalıkları ve Doğum (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahipolmak.

f) Kardiyoloji (Türkçe) Profesör 1

Kardiyoloji uzmanı olmak.

g) Nöroloji (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1

Nöroloji uzmanı olmak.

8

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

a) Sağlık Yönetimi (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1

Doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak.

b) Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe)

Doktor Öğretim
Üyesi
1

Doktorasını Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi 1

Doktora derecisini, üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR