AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Aksaray Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alıyor

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK788052
Şehir : Aksaray
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.03.2020
Son başvuru Tarihi
:
01.04.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanının geçerlilik süresi açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğretim görevlisi için aranan genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
1) Başvurulan ilan numarası, unvan, birim, bölüm, programı/anabilim dalı ile iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde belirtildiği bir dilekçe,
2) Özgeçmiş,
3) ALES sonuç belgesinin çıktısı,
4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
6) Lisans transkript belgesi,
7) Tezli yüksek lisans / Doktora diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

8) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
9) Nüfus cüzdan fotokopisi,
10) Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yaptığı işin konusunu da belirten belge,
11) Halen bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış adaylardan hizmet belgesi,
DİĞER HUSUSLAR
1) Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4) Atanmaya hak kazanan aday/adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
5) İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
6) İlanımıza http://www.aksaray.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
7) Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 17.03.2020
Başvuru Başlangıç Tarihi : 17.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 01.04.2020
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 03.04.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 07.04.2020
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 08.04.2020

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ABD/PRG. ALES
PUAN TÜRÜ
UNVAN K.D. ADETİ BAŞVURU YERİ SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ ADRES ŞARTLAR
1 Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı EA Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 1 Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne http://sosyal.aksaray.edu.tr/ Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında 5 yıl akademik personel
olarak çalışmış olmak.
2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı EA- SÖZEL Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne http://shmy.aksaray.edu.tr/ Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında eğitim alanında en az 10 yıl
tecrübeye sahip olmak.
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı EA- SÖZEL Öğr. Gör. (Ders verecek) 5 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne http://shmy.aksaray.edu.tr/ Çocuk Gelişimi veya Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Eğitim ile ilgili bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanı ile ilgili en az 10 yıl
tecrübeye sahip olmak.
4 Rektörlük EA Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 5 1 Personel Daire Başkanlığına http://personel.aksaray.edu.tr/ Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl akademik personel olarak çalışmış
olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR