AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK818478
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri kapsamında başvuru yapılacak kadro için belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Söz konusu Kriterlerde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine http://personel.akdeniz.edu.tr/aadk/ adresinden ulaşılabilir.

Doktora unvanı yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 13.07.2020
Bitiş Tarihi : 27.07.2020

(13.07.2020 tarihli ve 31184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),

(NOT: Başvuru dilekçesinde bulunan başlıca araştırma eseri alanına mevzuat gereği sadece 1 (bir) adet eser yazılacaktır)

2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)

3- 2 (iki) adet fotoğraf,

4- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5- Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti,

6- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

7- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu

8- Fiziksel olarak hazırlanacak Eser Yayın Dosyası: Başvuru evrakları haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, başlıca araştırma eseri, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ekinde, sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan 1 (bir) adet fiziksel olarak hazırlanmış yayın dosyası.

(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)

9- Elektronik ortamda hazırlanacak Yayın Dosyası: Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),

2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı),

3- 2 (iki) adet fotoğraf,

4- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5- Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti,

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için),

7- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

8- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu,

9- Fiziksel olarak hazırlanacak Eser Yayın Dosyası: Başvuru evrakları haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, başlıca araştırma eseri, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ekinde, sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan 1 (bir) adet fiziksel olarak hazırlanmış yayın dosyası.

(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)

10- Elektronik ortamda hazırlanacak Yayın Dosyası: Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),

2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES’ten alınan özgeçmiş çıktısı)

3- 2 (iki) adet fotoğraf,

4- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5- Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti,

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için),

7- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

8- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu,

9- Fiziksel olarak hazırlanacak Eser Yayın Dosyası: Başvuru evrakları haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, başlıca araştırma eseri, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ekinde, sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan 1 (bir) adet fiziksel olarak hazırlanmış yayın dosyası,

(Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)

10- Elektronik ortamda hazırlanacak Yayın Dosyası: Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

S.N.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DER.

ADET

NİTELİKLER

1

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

YAYLI ÇALGILAR

DOÇENT

1

1

Yaylı çalgılar üzerine doğaçlama ve

başlangıç keman eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Rezin simanların dönüşüm dereceleri ve mekanik özellikleri üzerine bilimsel

çalışmalar yapmış olmak. Cad/Cam

materyallerinin renklendirilmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. İyi klinik uygulamaları ve Klinik araştırmalar hakkında temel eğitim kursu sertifikası almış olmak.

3

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Sosyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Uluslararası göç, iktisadi zihniyet, tüketim kültürü ve dijitalleşme konularında bilimsel çalışmaları olmak.

4

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Sosyoloji Lisans mezunu ve aile sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Belgelendirmek kaydıyla alanıyla ilgili yurtdışı eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak.

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DOÇENT

1

1

Ölçme değişmezliği ve evren ayrışıklığı, ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde değişen madde fonksiyonu konularında bilimsel çalışmaları olmak.

6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

İngilizce dil öğretiminde yazma becerisi ve ikinci dil öğretimi konusunda bilimsel

çalışmaları olmak.

7

FEN FAKÜLTESİ

UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

UZAKTAN ALGILAMA

DOÇENT

1

1

LIDAR, SAR, IHA verisi işleme, sivil bilim, kozmik ışın etkileri konusunda bilimsel

çalışmaları olmak. En az 5 yıl lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.

8

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

HEYKEL

HEYKEL

DOÇENT

1

1

Plastik sanatlar alanında Doçent unvanı

almış olmak. Türk ve Dünya Heykel Sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

9

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELEGATI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Arap Dili ve Belagatı'nın Tefsir ile ilişkisi ve nahiv kaidelerinin tespit süreci üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

10

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

FOTOĞRAFÇILIK VE GRAFİK

PROFESÖR

1

1

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yeni Medya ve Fotoğrafçılık alanında çalışmaları olmak.

11

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Çevre Mühendisliği alanında yapmış olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Su temin sistemlerinde su kayıpları, hidrolik ve su kalite

modellemeleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.

12

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Gıda bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Gıda patojenleri ve hızlı tanısı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

13

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Fizik bilim alanında doktora yapmış olmak.

Medikal Fizik ve Malzeme Bilimi

alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

14

SERİK GÜLSÜN SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK

YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım Anabilim dalı doktora mezunu olmak. Görsel medya üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

15

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTREMAN

DOÇENT

1

1

Spor Bilimleri Alanında Doçentliğini almış olmak. Yüksek irtifa konusunda bilimsel

çalışmaları olmak. Kuvvet konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları olmak.

16

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak. Spor Biyomekaniği alanında bilimsel çalışmaları olmak.

17

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

DOÇENT

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Okul sporlarına katılımın okul motivasyonuna etkisi ve elektriksel kas antrenmanları konusunda bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

18

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Spor Bilimleri alanında Doçent unvanını

almış olmak, Liderlik, Düşünme Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılık üzerine bilimsel

çalışmaları olmak.

19

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM

DOÇENT

1

1

Sağlık Bilişimi alanında doktora yapmış olmak. Sağlık Bilişimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

20

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı olmak. Romatoloji Uzmanı olmak.

21

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı olmak. Geriatri Kliniğinde çalışmış olmak. Miyelodisplastik sendromun tedavisi ile ilgili bilimsel

çalışmaları olmak.

22

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Tomoterapi ve benign hastalıklar konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

23

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Şizofrenide Oksidatif Stres Parametreleri ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak. Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışma deneyimi olmak.

24

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Diagnostik ve terapatik alt-üst gastrointestinal endoskopi yapabilir belgesi olmak. Karaciğer ve böbrek nakli yapabilir belgesi olmak.

25

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

Kolon ve rektum cerrahisi konusunda yurtdışı deneyimi ve belgesi olmak. Sağlık Bakanlığınca onaylı barsak nakli yapabilir belgesi olmak.

26

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Üremeye yardımcı Tedavi Yöntemleri

Eğitim Sertifikası ve Robotik Cerrahi Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak.

27

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROFESÖR

1

1

Jinekolojik Onkoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak. Minimal İnvaziv Jinekolojik onkoloji alanında Yurtdışı deneyimi olmak.

28

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇENT

1

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Doçent unvanına sahip olmak. Ürojinekoloji alanında deneyimli olmak. Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikasına sahip olmak.

29

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak, TOTEK Board Sınavı Başarı Belgesi sahibi olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR