ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK789819
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
20.03.2020
Başvuru Süresi
:
İlan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Profesör 1 - Mikrocerrahi ve özellikle hassas bölgeler beyin
cerrahisi ve kafa tabanı cerrahisinde deneyimli olmak.
Ortopedi ve
Travmatoloji
Profesör 1 - Spor yaralanmaları, diz ve omuz artroskopik cerrahileri
konusunda deneyimli olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 - Psikiyatri uzmanı olmak.
Deri ve Zührevi
Hastalıklar
Profesör 1 - Mukoza Hastalıkları konusunda deneyimli olmak.
Anatomi Profesör 1 - Tıp Fakültesi mezunu olmak,
- Anatomi doktorası yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 - Omurga cerrahisi konusunda deneyim sahibi olup, klinik çalışmalar yapmış olmak.
Ortopedi ve
Travmatoloji
Doçent 1 - Pediatrik ortopedi ve pediatrik omurga cerrahisi
konusunda deneyimli olmak.
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 - Yurtdışında “Nöroanatomi Research Fellowship”
Programını bitirmiş olmak.
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 - Hematoloji uzmanı olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
1 - Protez-Ortez-Biyomekanik alanında doktora yapmış
olmak.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
1 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış
olmak.
Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1 - İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olması.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Farmakognozi Dr. Öğr.
Üyesi
1 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,
- Farmakognozi doktorası yapmış olmak.
Farmasötik
Toksikoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,
- Farmasötik Toksikoloji doktorası yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL Tel: 0216 500 44 44

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR