ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Abdullah Gül Üniversitesi 9 Araştırma - Öğretim Görevlisi alacak

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK707897
Şehir : Kayseri
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

-Genel Şartlar

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.
3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN D. ADET YABANCI DİL ALES ÖZEL ŞARTLAR
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapım ve Yapı Bilimi Arş. Gör. 5 1 80 80 (SAY)

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak.Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Matematik Uygulamalı Matematik Arş. Gör. 5 1 80 80 (SAY)

Matematik, Matematik Mühendisliği veya Uygulamalı Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. Matematik, Matematik Mühendisliği, Uygulamalı Matematik veya bunlarla ilgili Aktüerya, Kriptoloji, İstatistik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik Biyomühendislik Arş. Gör. 5 1 80 80 (SAY)

Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Biyomühendislik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyokimya Arş. Gör. 6 1 80 80 (SAY)

Biyokimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Siber Güvenlik Arş. Gör. 5 2 80 80 (SAY)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerin herhangi birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Bilgisayar Donanımı Arş. Gör. 5 1 80 80 (SAY)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerin herhangi birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi İktisat Tarihi Arş. Gör. 5 1 80 80 (EA)

Ekonomi veya Ekonomi lisans programı ile eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden lisans mezunu olmak. Ekonomi, İktisat Tarihi veya bu anabilim dallarına eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bir anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) 6 1 90 70

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

-Başvuruda İstenilen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)

-Açıklamalar

1) “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR