Yazdır

BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık marka patent ve telif

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450649
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 0 TL
İkinci İhale Tarihi : 16.11.2016 10:15
İlk İhale Tarihi : 01.11.2016 10:15
Dosya Numarası : 2015/22 İFLAS
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.

BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ
2015/22 İFLAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar vc değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün. saat ve yerde yapılacağı vc o gön kıymetlerinin %50'sinc istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat vc aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı: şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının vc satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının vc bundan başka paraya çevirme vc payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün Önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı vc satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği: fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/10/2016
İhale Yeri : İstanbul Bakırköy, Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı, Bakırköy Adalet Sarayı 1. İcra ve İflas Müdürlüğü

1. İhale Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
2. İhale Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 50.000,00 I Adet %18 2009/38469 sayı ile tescilli "mentofer" ibareli 3. vc 5. sınıf marka
1. İhalc Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 10:25 - 10:30 arası.
2. İhalc Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 10:25 - 10:30 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti vc Önemli Nitelikleri)
2 75.000.00 1 Adet %18 2009/55777 sayı ile tescilli "Neo Baby Plus" ibareli 29. sınıf marka
1. İhalc Tarihî : 01/11/2016 günü, saat 10:35 -10:40 arası.
2. İhale Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 10:35 - 10:40 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
3 70.000,00 1 Adet %18 2009/67430 sayı ile tescilli "fizyofcrol bebek burun damlası" şckil+ibareli 05. sınıf marka
1. İhalc Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
2. İhalc Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
4 70.000.00 1 Adet %18 2009/67434 sayı ile tescilli "Vagilissc" şckil+ibareli 3. vc 5. sınıf marka
1. İhale Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
2. İhale Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti vc Önemli Nitelikleri)
5 80.000,00 1 Adet %18 2009/67435 sayı ile tescilli "Fresh-X" şekil+İbareli 5. sınıf marka

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

1. İhalc Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 11:05 -11:10 arası.
2. İhalc Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 11:05 -11:10 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve önemli Nitelikleri)
6 40.000,00 1 Adet %I8 2010/27146 sayıile tescilli "Joİnt-X" ibareli 3. ve 5. sınıf marka
1. İhale Tarihi : Ol/l 1/2016 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2. İhale Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
7 70.000.00 1 Adcı %I8 2010/42037 sayı ile tescilli "Vagiday" şckil+ihareli 3. ve 5. sınıf marka
1. İhale Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.
2. İhalc Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
8 30.000,00 1 Adet %I8 2011/46052 sayı ile tescilli "Bunga Bunga" ibareli 3. ve 5. sınıf marka
1. İhale Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 11:35 - 11:40 arası.
2. İhale Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 11:35 -11:40 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
9 30.000,00 1 Adet %18 2011/94576 sayı ile tescilli "Crsıalyn" şckil+ibarcli 3. sınıf marka
1. İhale Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2. İhalc Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
10 30.000,00 1 Adet %18 201 l/l 15411 sayı ile tescilli "tavuskuşu" şckil+ibarcli 3. sınıf marka
1. İhale Tarihi : 01/l 1/2016 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.
2. İhale Tarihi : 16/11/2016 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
11 30.000.00 1 Adcı %18 2012/26142 sayıile tescilli "WX" ibareli 3. sınıfmarka

(İİKm.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR