GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

İcradan satılık uydu lisans hakkı

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860226
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/131099 Esas
Muhammen Bedeli
:
146,370 TL
Birinci Satış Günü
:
15.10.2018 15:20
İkinci Satış Günü
:
30.10.2018 15:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2017/131099 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/08/2018
İhale Bilgileri
1.İhale Tarihi : 15/10/2018 günü, saat 15:20 - 15:30 arası.
2.İhale Tarihi : 30/10/2018 günü, saat 15:20 - 15:30 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Mahcuz Bilgileri
Takdir Edilen Değeri : 146.370,00.TL. -
KDV Oranı:
%18
Açıklamalar :
1 Adet Uydu Lisans Hakkı Altunbey Televizyon ve Radyo İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret ünvanlı Abant TV logolu kuruluşun uydu lisans hakkı.(Altunbey Televizyon ve Radyo İşl. San. ve Tic.A.Ş. Ünvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun , uydu ortamından televizyon yayını yapmak üzere "Genel Yayın" türünde ve standart çözünürlüklü yayın tekniğinde -SD- 06/04/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 10-on- yıl süreli uydu televizyon yayın lisansı (U-TV SD) bulunmakta olup, satın alan alıcı geri kalan kısmını kullanacaktır.)Kuruluşun yayın lisans hakkını devralacak şirketlerin yapıları ve hisse oranları ile ilgili uymaları gereken hususlar 6112 sayılı kanunun 19. maddesinde ve Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform ve altyapı işletmecilerinin uymaları gereken idari ve mali şartlar hakkında yönetmeliğinin 4. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre medya hizmet sağlayıcı kuruluşların TTK hükümlerine göre ve münhasıran 6112 sayılı kanunda belirtilen konularda iştigal etmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş olması, halka açık olmayan hisselerin nama yazılı olması, şirket ana sözleşmesinde ortaklık yapısını ve iştigal konularını düzenleyen hususların açıkça belirtilmesi, herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilmemesi,yerli ve yabancı hissedarların imtiyazlı hisse senedine sahip olmaması zorunludur.Ayrıca, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ana sözleşmelerinde Kurulun internet sitesinde yayınlanan örııek ana sözleşme hükümlerine yer vermek zorundadır. Diğer taraftan, radyo, televizyon hizmeti sunmak amacıyla yayın lisans başvurusunda bulunan medyahizmet sağlayıcı kuruluşların, ödenmiş sermaye miktarlarıuydu radyo için 50.000TL den ,uydu televizyon için 275.000 TL'den az olamaz.Dolayısıyla borçlu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun uydu televizyon lisans hakkını satın alacak kişilerin 6112 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatta belirlenen özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların şartları ve yükümlülüklerini taşıması gerekmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile Platform ve Altyapı işletmecilerinin uymaları gereken idari ve mali şartlar hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan "(1) Üst Kurulun karasal yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisans haklarını devredemez. Yayın faaliyetine devaM etmeme kararı alan kuruluş, lisansını Üst Kurula iade eder.(2)Karasal yayın lisansı dışındaki yayın lisanslarının devredilebilmesi için, a) Yayın lisansını devreden medya hizmet sağlayıcılar
1)İdari, mali, hukuki ve cezai bakımlardan Üst Kurula olan vecibelerini yerine getirdiğini tevsik eden, böylelikle Üst Kurul ile hiçbir mali ilişiğinin kalmadığını gösteren Ust Kuruldan alacağı ilişiksizlik yazısını 2)Her türlü vergi borcu ile Sosval Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı güncel tarihli belgeleri 3)Kanun kapsamında sahip olunan yayın lisansının devredilmesine yönelik yönetim kurulu kararını 4)Noter onaylı devir sözleşmesini ;
B)Yayın lisansını devralan medya hizmet sağlayıcılar
1)13. Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri
2)Devreden kuruluşla mutabık kalındığını belgeleyen noter onaylı devir sözleşmesini, Üst Kurula sunmak zorundadır.
(3)Devreden ve devralan kuruluşların yukarıda sayılan yükümlülükler ile Kanun ve ilgili yönetmeliklerde aranan diğer şartları yerine getirmeleri ve Üst Kurulun devralan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların teknik yeterliliğe sahip olduğunu verinde yapılan denetimle tespit etmesi halinde, devreden kuruluşa ait müeyyidelerle birlikte üst kurul yayın lisansının devrine izin verir.
4)Devir işlemi üst kurulca tescil edilmeden devralan kuruluş devraldığı ortamdan kendi adına yayın yapamaz.
5)Devreden kuruluşun ödediği lisans ücretleri geçerli olup devralan kuruluş yayın lisansının kalan süresini tamamlar. Hükmü çerçevesinde lisans hakkını satın alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun mevzuattan kaynaklanan diğer şartlar yanında borçul medya hizmet sağlayıcı kuruluşun her türlü vergi borcu ile Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarını ve RTÜK e olan her türlü mal borçları öncelikle yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca uydu televizyon lisansını satın alacak kuruluşun borçlu kuruluşun uydu televizyon lisans hakkından kaynaklanan Üst kurul nezdindeki tüm mükellefiyetleri ve müeyyide sicili ile birlikte satın alması gerekmektedir.Öte yandan anılan yönetmelik gereğince lisans hakkını satın alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun kendiliğinden yayına geçmesi ancak kanunda ve ilgili yönetmeliklerde aranan şartların tamamlanması ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca satın alan kuruluşun teknik yeterliliğe sahip olduğunun yerinde yapılan denetimle tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.
İHALE KATILIMCILARI YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM KOŞULLARI KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR.
(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR