TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık maden ruhsatı

TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00673490
Şehir : Burdur / Tefenni
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 05.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/76 Talimat
Muhammen Bedeli
:
1,055,871 TL
Birinci Satış Günü
:
03.11.2017 11:45
İkinci Satış Günü
:
30.11.2017 11:45
Satış Yeri
:
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU TEFENNİ BURDUR.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
TEFENNİ
İCRA DAİRESİ
2016/76 TLMT.
TAŞINIRIN ( MADEN RUHSATI ) AÇIK ARTIRMA İLANI

İstanbul 17. İcra Müdürlüğünün 11/08/2017tarih ve 2016/9722 esas sayılı talimatı ile dosyamızdan satılmasına karar verilen taşınırın ( Maden Ruhsat'ının ) cinsi, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ;
Burdur İli , Tefenni İlçesidahilinde bulunan bir adet Sicil:66938 ( ER : 2534987 ) sayılı IV. Grup krom işletme ruhsatı.
Satışa Konu Ruhsat Sahasına Ait Kıymet Takdiri Özet tablosu;

Ruhsat Numarası Ruhsat Yürürlük Tarihi RuhsatSüresi Ruhsat Safhası Maden Türü Maden Cinsi Kıymet Takdiri
Sicil : 66938 06.03.2009 0 Ay/ 10 Yıl
(06/03/2019 )
İşletme IV. Grup Krom 1.055.871,43TL

Genel Toplam : 1.055.871,43 TL
İnceleme, Araştırma ve Tespitler :
Burdur ili Tefenni ilçesi dahilinde ve borçlu uhdesinde bulunan Sicil:66938 (ER: 2534987) sayılı IV. grup krom işletme ruhsat sahasına gidilerek, mahallinde tetkik işlemi yapılmış, sahadan elde edilen veriler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan ilgili ruhsata ait işlem dosyaları üzerindeki inceleme ve araştırmalar ile değer tespiti için piyasa araştırmaları sonucunda, aşağıdaki hesaplama ve tespitler yapılmıştır.
1. Maden İşletme Ruhsatlarının Durumu ve Sınırları
31/07/2003 tarih ve 4223 sayılı müracaata istinaden hak sağlanan sahaya Siltaş Silis Kum. San. ve Tic. A.Ş. adına 06/10/2003 tarihinden geçerli AR.89899 (Sicil:66938) sayılı arama ruhsatı düzenlenmiş, 15/09/2006 tarih ve 110868 sayılı dilekçe ile arama ruhsat süresinin 5 yıla tamamlanması talep edilmiş, 06/06/2008 tarihinde şimdiki ruhsat sahibi şirket' e devredilmiş, 29/08/2008 tarih ve 124568 sayılı dilekçe eki işletme projesi ile işletme ruhsatı ve işletme izni talep edilmiş, 06/03/2009 tarihinden geçerli işletme ruhsatı ve 07/03/2012 tarihinden geçerli işletme izni düzenlenmiştir. İşletme ruhsat talebinin mahallinde tetkiki 16/10/2008 tarih ve 3245 sayılı Olur ile görevlendirilen heyet tarafından yapılmıştır. Yapılan tetkik sonucunda işletme ruhsat talebi uygun bulunarak, 06/03/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süre ile Sicil:66938 sayılı IV. Grup işletme ruhsatı ve 07/03/2012 tarihli krom işletme izni düzenlenmiştir.
Sicil:66938 (ER: 2534987) sayılı IV. grup krom işletme ruhsat sahası Bilgileri
Ruhsat Safhası : İşletme
Maden Türü : IV. grup işletme
Maden Cinsi : Krom
Yürürlük Tarihi : 06/03/2009
Süresi (Süre Bitiş Tarihi): 0 Ay / 10 Yıl (06/03/2019)
Ait Olduğu Kanun : 3213 Sayılı Kanun
Adres :Tatlısu Mah. Elalmış Cad. Merit L.Park Sit. No:53B Blk:13 D:42 Ümraniye / İstanbul
Alanı : 87.46
Müracaat Tarihi : 31/07/2003
İşletme izin Alanı : 220,86 Hektar
Sicil:66938 sayılı işletme ruhsatın saha sınır köşe koordinatları :
Paftası : N23d1 Nn23d2 N23a4 N23a3
Alanı :4000 Hektar

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
SAGA (Y) 734000 742000 739000 731000
YUKARI (X) 4131000 4131000 4126000 4126000

Krom İşletme İzin alanı: 220,86 hektar
1. Poligon (142,34 hektar)

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
SAGA (Y) 735760 736550 736550 735120 735560 735560
YUKARI (X) 4129240 4129240 4128000 4128000 4128890 4129240

2. Poligon(78,52 hektar)

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta
SAGA (Y) 736560 737600 737600 736560
YUKARI (X) 4126755 4126755 4126000 4126000

2. Ruhsat Sahası Hakkında Genel Bilgiler
2.1.Coğrafik Durum
Krom sahası Burdur İli, Tefenni ilçesi, Beyköy sınırları hudutları dahilinde yer almaktadır. İşletme alanının kurulacağı noktada bu sınırlar içerisinde olması planlanmıştır.
2.2. Yol ve Ulaşım Durumu
Burdur İli, Tefenni İlçesi Beyköy köyü civarında yer almaktadır. Sahaya önce karayolu sonra stabilize orman ve yayla yollarıyla ulaşmak mümkündür.
2.3. Elektrik ve Su Durumu
Ocak bölgesinde kaynak suyu, mevsimsel yüzey suları mevcuttur. Çalışma alanına yakın mesafede ENH gözlenmemiştir.
3. Ruhsat Alanlarında Cevherleşmeye ait durum.
Ruhsat sahasında ve işletme izin alanı ve çevresinde melanj yapı içerisinde oluşmuş ofiolitik seri yaygın olarak gözlenmektedir.Çalışılan alanlarda krom yan kayaçları (serpantin, dünit, harzburgit ve peridotik kayaçlar) içerisinde cm boyutundan m boyutuna yaklaşan kalınlıklarda krom damarları gözlenmiştir.Genelde kirli sarı, yeşil kahverengi ve bordo rengin egemen olduğu kaotik bir birimdir. Formasyon içerisinde ultrabazik kayaçlar olarak adlandırılan yeşil kayaçların mostra verdiği gözlenmektedir.
Sahaya ait işletme projesinde ortalama tenör % 35-45 Cr2O3 olarak beyan edilmiştir.
4. Ruhsat Alanında Yapılmış Faaliyetler ve Ocakların Mevcut Durumu
Sahada Y:736038 X:4128862 koordinatı civarında yakın zamanda genişletilerek açılmış yaklaşık 70m galeri girişi mevcuttur. Bu galeri girişine ait Y:736085 X:4128882 koordinatında nefeslik mevcuttur. Buna ek olarak Y:735945 X:4128890 koordinatında 2m derinliğinde kör kuyu ile yaklaşık 2 ton civarında %42-44 tenörlü Cr2O3 parça tüvenan krom stok halinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca; Y:735926 X.4128874 koordinatında makine ile kazı yapılarak cevhere ulaşılmış yaklaşık 1m derinliğinde açılarak cevher üretilmiş kör kuyu mevcuttur. Y:735934 X:4128852 koordinatında makine ile kazı yapılarak açılmış, ağzı genişletilmiş 8-10m. derinliğinde kör kuyu mevcuttur.
Sahada yapılan çalışma alanında Y:735909 X:4128863 koordinatında yaklaşık 2 ton civarında %42-44 tenörlü Cr2O3 parça tüvenan krom stok olarak mevcuttur. Buna ek olarak Y:735944 X:4128841 koordinatında yaklaşık 5 ton civarında %42-44 tenörlü Cr2O3 parça tüvenan krom stok olarak mevcuttur.
5. Ruhsat Sahasının Rayiç Değeri
Ruhsat sahasının rayiç değeri, sahada mevcut görünür rezerv miktarı, işletme ruhsatı süresi ve teknolojik olarak uygun olan kapasite ile üretimi koşulları göz önüne alınarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
5.1.Maden İşletme Ömrü
S:66938 sayılı IV. grup (krom) işletme ruhsat sahası 06/03/2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup işletme ruhsat süresi 06/03/2019 tarihinde sonlanmaktadır. Ruhsat hukukunun sonlandığı tarih olan 06/03/2019 tarihinde saha için hazırlanabilecek işletme projesi ile 10 yıl ruhsat süresi alınabileceği dikkate alınarak S:66938 sayılı saha için 10 yıl süreli işletme projesi üzerinden güncel hesaplara göre değerlendirme yapılmıştır.
5.2. Üretilebilecek Satılabilir Cevher Miktarı
Sahada bulunan mevcut ocaklar ve sahaya ait hazırlanan projede beyan edilen rezerv dikkate alınarak projede beyan edilen rezerv uygun bulunmuştur.
Saha için hazırlanan işletme projesinde görünür rezerv 10.800 ton + 7.200 ton olmak üzere 18.000 ton olarak, muhtemel rezerv alanı olarak da ruhsat sahasının tamamı beyan edilmiş olup bu beyanlar tarafımızca kabul edilmiştir.
5.3. –Değerlendirmeye etki eden faktörler
Olumlu etkenler:
--Ruhsat sahasında yukarıda belirtilen temsili koordinatlarında açılmış 1 adet galeri ile 3 adet kör kuyu bulunması,
--Maden Kanunun 7. Maddesi kapsamında alınması gerekli izinlerin mevcut olması,
--Civar ilçe ya da köylerden istihdam edinme olasılığı,
--Bölgenin krom bölgesi olarak bilinen bir bölge olması ve ticari olarak değerlendirilebilecek olması,
Olumlu etkenler olarak görülmüştür.
Olumsuz etkiler:
--Topoğrafik yapının ocak işletmeye elverişli olmaması,
--Ocağa ulaşım yolunun olmaması ve bunun çıkarılan madenin nakliyesini güçleştirmesi,
--Ocak alanındaki tenör değişkenliği,
--İç piyasadaki pazar durumunun değişkenlik arz etmesi,
--Çevrede aynı türde ocakların bulunması nedeniyle doğabilecek rekabet ortamı,
Olumsuz etkenler olarak görülmüştür.
6- HESAPLAMALAR;
Ruhsat sahasındaki görünür rezerv miktarı olarak ruhsat sahibi şirketin Maden İşleri Genel Müdürlüğünce de kabul görmüş beyanları esas alınmıştır,
6.1.Rezervler;
Saha için hazırlanan işletme projesinde görünür rezerv 10.800 ton + 7.200 ton olmak üzere 18.000 ton olarak, muhtemel rezerv alanı olarak da ruhsat sahasının tamamı beyan edilmiştir.
Hedeflenen yıllık üretim miktarı: 900 ton/yıl olduğu belirtilmiştir.
6.2.Rezervinin ekonomik değeri;
Yapılan piyasa etütlerinde, zenginleştirme tesisinden çıkarılacak cevherlerin 2016 yılı satış fiyatları 185-190 $ aralığındadır. Tesis çıkışlı bu fiyat üzerinden zenginleştirme maliyetleri, nakliye ve navlun giderleri düşülmesi gerekmektedir.
Ayrıca, sahaya ait işletme projesinde ortalama tenör % 35-45 Cr2O3 olarak beyanedilmiştir.
Yine sahaya ait 2009 yılında hazırlanan işletme proje 310 TL/ton cevher satış fiyatı beyan edilmiştir. Parasal Bir Tutarı Yİ-ÜFE ile Günceleme Hesabı yapıldığında bu tutarın 2016 yılı Haziran ayı itibariyle 506,60 TL/Ton olduğu,
Sahadan farklı tenörde cevher satışı yapılabileceğinden bu oranın 87,5-157,5 dolar arasında değişebileceği, ortalama olarak 122,5 dolar olarak alındığında;
Tüm bu fiyat belirleme çalışmalarının sonucunda ocak başı tüvenan cevher satışının 365 TL/ton alınmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Buna göre yıllık işletme geliri (yıllık 900 ton tüvenan üretim sonucunda)
İşletme projesinde ortalama tenör % 35-45 Cr2O3 olarak beyan edilmiş olup,
900,00 ton x 365 TL/ton = 328.500,00 TL
6.3.Tahakkuk edecek devlet hakları;
2016 yılında beyan edilen fiyattan satılması durumunda tahakkuk edecek toplam devlet hakkı
13,140.00 TL
6.4.Birim üretim maliyeti;
Birim (1 ton krom cevherinin satış fiyatının %30’u gider kabul edilerek) üretim maliyeti
900,00 ton x 109.5 TL/ton = 98,550.00 TL
Net rezervin üretilmesi halinde, üretim maliyeti : 98,550.00 TL
6.5. Ruhsat sahasının değer tespitine yönelik ekonomik ömrü; 3213 sayılı Maden Kanununun 24üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “…Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış yıldan sonraki süreninuzatılması Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denilmektedir. Ancak ruhsat sahası için hazırlanan işletme projesinde 10 yıllık ruhsat süresi dikkate alınarak hesaplamalar yapıldığından işletme süresi 10 yıl olarak alınmıştır.
6.6.Üretim maliyeti+ tahakkuk edecek devlet hakları+ İşletme ruhsat bedeli;

Üretim Maliyeti 98,550.00 TL
Tahakkuk Edecek Devlet Hakları 13,140.00 TL
Toplam 111,690.00 TL

7. GELİRLER-GİDERLER;

Gelirler 328,500.00 TL
Giderler-(üretim maliyeti+ tahakkuk edecek devlet hakları) – (%20 Kurumlar vergisi) 111,690.00 TL
Yıl sonunda elde edilecek brüt parasal değer 216,810.00 TL

8.1.10 Yıllık Enflasyon Etkisi;
Elde edilecek toplam 216,810.00 TL gelir 10. yıl sonunda elde edileceğinden dolayı İndirgeme oranın değerlendirmeye alınarak aşağıda formülü verilen yöntemle yapılan hesaplama sonucunda bugünkü değerin tespit edilmesi zorunludur,
10 yılın sonunda elde edilecek brüt parasal değer = 216,810.00 TL x 10 yıl = 2,168,100.00 TL
Bugünkü eder = 10 yılın sonunda elde edilecek brüt parasal değer / Bileşik faiz çarpanı Yıllık faiz oranı = ((TEFE+ÜFE)/2) = 7.46 Faiz dönemi = 10 Yıl Bileşik faiz çarpanı = (1+(faiz oranı/100))faiz dönemi = 2.053375436
Bu günkü eder = 2,168,100.00 TL / 2.053375 = 1,055,871.43 TL
9- SONUÇ
S:66938 nolu İşletme Ruhsat Sahasının rayiç değeri hakkında yapılan inceleme, araştırma ve tespitler sonucunda;Saha için hazırlanan işletme projesinde görünür rezerv 18.000 ton olarak beyan edilmiştir.Hedeflenen yıllık üretim miktarı : 900 ton/yıl olduğu belirtilmiştir.Ruhsat sahasında yıllık 900 ton üretim yapılabilecek miktarda görünür rezervin mevcut olduğu anlaşıldığından veruhsat hukuku ve ticari olarak kabul edilen 10 yıl süre için hesaplamalar yapışmıştır.Sahada üretilecek krom hiçbir zenginleştirme işlemine tabii tutulmadan tüvenan olarak satışı öngörülerek hesaplama yapılmıştır.Ülkemizin değişken ekonomik koşulları, mevcut ruhsat sahasının durumu, üretilecek kromun sahada düzensiz damarlar şeklinde olması,cevher takibinin zorluğu gibi başka etkenler işletme riskleri olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ruhsat sahasına ulaşımı sağlayan yol, bakım yapılarak kullanılabilecek bina ve diğer alt yapı tesisleri bulunmadığından (sadece şantiye yatakhanesi olarak kullanılan bir konteyner bulunmaktadır) rayiç değer miktarına alt yapı unsurları eklenmemiştir.S:66938 IV. grup krom işletme ruhsat sahasının kıymet takdirinin yaklaşık 1.055.871,43 TL olduğu, kanaatine varılmıştır.
1.İhale Tarihi : 03/11/2017 günü, saat 11:45 - 11:55 arası
2.İhale Tarihi : 30/11/2017 günü, saat 11:45 - 11:55 arası .
İhale Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU TEFENNİ BURDUR.
TaşınırınKıymeti : 1.055.871,43 TL
Kdv Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Maden Sicil Kaydındaki Gibidir.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SATIŞ ŞARTLARI :
1-Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıya isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, Ruhsat harç ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınırın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) menkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde İstanbul Anadolu 17. İcra Müdürlüğünün 2016/9722 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları maden sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin 3213 sayılı maden kanunun 43/2 maddesine "Maden işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanunu şartlara haiz olması lazımdır. Talip bu şartlara haiz bulunduğunu Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar." hükmü uyarınca ihaleye katılmak isteyenlerin satış öncesi ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINDAN MADEN ÖN İŞLETME VE MADEN HAKKININ İKTİSABI İÇİN ARANAN KANUNİ ŞARTLARA HAİZ OLDUĞUNU GÖSTERİR" belge alarak müdürlüğümüze ibraz etmeleri zorunludur. Ayrıca yine ihaleye gireceklerin aynı yasanın 6 maddesinde belirtilen şartları taşıdıklarını bu vesikada yada ayrıca tanzim olunmuş evrakla ispatlamak zorundadırlar.
7- İcra/İflas yoluyla devirlerde; Ruhsatı devir alandan geçmişe yönelik olarak eksik olan tüm mali yükümlülükler (Devlet hakları, İdari Para Cezaları vs...) tamamlattırılır.
8- Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği madde 82 uyarınca devir, icra kararına dayalı yapılıyor ise, ruhsatıdevir alması gereken kişi veya şirket, devri gerektiren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği,harç ve teminatların yatırıldığını gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğemüracaat eder. Bu durumda da ruhsatı devir alacakkişininKanunun 6ncımaddesindeki maden haklarınıkullanabilecekşartları taşımasıgerekir.
9- Satışa iştirak edecekler ilanı, şartnameyi, MİGEM yazılarını görmüş, varsa vecibelerle birlikte kabul etmiş sayılacaktır.
10- Teminatlar ve satış bedellerinin yatırılabileceği hesap numaramız:Tefenni Ziraat Bankası Şubesi İban :TR90 0001 0000 5938 4556 73 5001, Tefenni Vakıflar Bankası Burdur Şubesi iban : TR240001500158007300569389,
11- Maden ruhsatları 3213 sayılı Maden Kanunun ilgili maddeleri gereği ruhsat sahibi tarafından yerine getirilmesi gerekli olan bazı vecibelerin yerine getirilmemesi halinde iptali veya ruhsat sahibi tarafından terk edilmesi söz konusudur. İptal veya terk edilen maden ruhsatları devlete intikal edeceğinden ruhsatların icraen satışı gerçekleşmiş olsa dahi ihale alıcısı adına tescili yapılamaz.
12- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/76 Talimatsayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.114/1, 114/3)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR