BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif turunçgil satışı yapılacaktır

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Enstitümüz Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca  2019 yılında üretimini yaptığı ve aşağıdaki tabloda belirtilen Muhtelif Turunçgil Satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Demircikara Mah.Paşakavakları Cad.No :11 Muratpaşa ANTALYA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden;

1- İhale Konusu,Şekli ile İşin Niteliği ve Miktarı: Enstitümüz Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca 2019 yılında üretimini yaptığı ve aşağıdaki tabloda belirtilen Muhtelif Turunçgil Satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
2- İhalenin yapılacağı yer ve zaman: İhale 23.09.2019 Pazartesi Günü Saat 14:00 da Demircikara Mah.Paşakavakları Cad.No :11 Muratpaşa ANTALYA adresinde bulunan Merkez Birimindeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye girecekler ihale saatinden önce geçici teminatı Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi veznesine veya TC Ziraat Bankası Antalya Şubesi nezdindeki TR 54 0001 0019 2636 7161 6350 15 nolu hesaba yatırması gerekir.
4- İhaleye girecekler Şartnameyi Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmemizden ücretsiz olarak temin edebilirler ayrıca Enstitümüz web adresinden (www.batem.gov.tr) görebilirler.
5- İhaleye girecekler kanuni ikametgah ve açık adreslerini yazılı olarak bildireceklerdir.Tüzel Kişi olması halinde
(Ehliyet ,pasaport ), imza sirküsü veya gerekli yetki belgeleri ile bağlı bulunduğu ilgili meslek odasından almış olduğu belgeyi Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.
6- Satışı yapılacak olan alanlar alıcılar tarafından ihale saatine kadar aşağıdaki tabloda belirtilen birim ve parsellerde görülebilir.
7- Satış Merkez,Kayaburnu ve Aksu Birimleri olarak 3 ayrı kısımda gerçekleştirilecektir.Alıcıların ihaledeye
girmeden önce % 3 geçici teminatı yatırmak şartıyla yanlızca bir kısma teklif verebileceği gibi 3 kısım a da ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Satışlar K.D.V hariç olarak yapılacaktır.
10- Yazışma Adresi:Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Demircikara Mah.Paşakavakları Cad.No :11 Muratpaşa ANTALYA.
11- İstekliler geniş bilgiyi belirtilen adres ve telefonlardan öğrenebilir.Telefon: 0242 321 67 97 veya 429 73 31 Faks: 0242 321 15 12
Ürünün Hasat Edileceği Parseller ÜRETİM ALANI/AĞAÇ MİKTARI (Kg) Muhammen Bedeli (TL) % 3 Geçici Teminatı (TL)
Merkez Birimi 2 3 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 22 1.487 190.500 76.200,00 2.286,00
Aksu Merkez Birimi 1 2A 2B 2C 3C 1.412 222.530 90.452,00 2.713,56
Kayaburnu Birimi 3 4 11 15 16 1.301 138.250 61.260,00 1.837,80
TOPLAM 4.200 551.280 227.912,00 6.837,36
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR