ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karkas et satışı yapılacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111683
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Mahmudiye/ESKİŞEHİR) adresinde İşletme İhale Salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARKAS ET SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- a) İşletmemizde yetiştiriciliği yapılan ve mecburi Kesime tabi tutulan sığırlardan elde edilecek tahmini 45.000 Kg. karkas et satılacaktır.
b) İhale kapalı zarf teklif usulü ile yapılacaktır.
c) Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir.
2- İhale, 21.01.2020 günü saat 14.00’da Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Mahmudiye/ESKİŞEHİR) adresinde İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 28.01.2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra
No
Cinsi Miktar
(Kg)
Muhammen Bedel (TL/Kg) Muhammen
Tutarı
(TL)
Geçici Teminat %5
(TL)
1 Karkas Dişi Sığır Eti 40.000 21,00 840.000,00 42.000,00
2 Karkas Erkek Sığır Eti 5.000 26,00 130.000,00 6.500,00
TOPLAM 45.000 970.000,00 48.500,00


4- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Adres beyanı verilmesi, (Teklif mektuplarında açık adres yazılı ise bu belge aranmayacaktır.)
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halen faaliyette bulunduklarına dair, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri.
d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
6- Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan Olunur.

ADRES :
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 621 30 29
Fax: 0 222 611 30 77


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR