CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Et ve et ürünleri satılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00807421
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mecburi kesimi yapılan hayvanlardan (sığır, koyun, keçi) elde edilen ürünlerin toplam tutar üzerinden satılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar ilçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Ceylanpınar (Merkez) İşletmemizde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA
İLAN

1- İşletmemizin hayvancılık şubesi faaliyetleri sırasında mecburi kesimi yapılan hayvanlardan (sığır, koyun, keçi) elde edilen ürünlerin toplam tutar üzerinden satılacaktır.
2- İhale, 30.05.2018 tarihinde saat 14.00’da İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Ceylanpınar (Merkez) İşletmemizde yapılacaktır. İhale, belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise 06.06.2018 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait satış listesi aşağıya çıkarılmıştır.

SATILACAK MALIN CİNSİ - EVSAFI BİRİMİ MİKTARI (ADET-KG) MUHAMMEN
FİYATI (TL)
KDV HARİÇ
TEKLİF FİYATI (TL)
KDV HARİÇ TUTARI (TL)
SIĞIR ETİ (KEMİKLİ) KG 27.000 17,00
SIĞIR CİĞERİ KG 500 6,00
SIĞIR KELLESİ ADET 130 28,00
SIĞIR İŞKEMBESİ ADET 120 6,00
SIĞIR DERİSİ KG 4.500 2,00
KOYUN ETİ (KEMİKLİ) KG 23.000 16,00
KUYRUK YAĞI KG 2.200 13,00
KOYUN CİĞERİ ADET 500 10,00
KOYUN KELLESİ ADET 800 5,00
KOYUN BAĞIRSAĞI ADET 600 2,00
KOYUN DERİSİ ADET 1.200 2,00
KOYUN İŞKEMBESİ ADET 200 2,00
KEÇİ ETİ (KEMİKLİ) KG 500 15,00
KEÇİ CİĞERİ ADET 20 10,00
KEÇİ KELLESİ ADET 40 5,00
KEÇİ İŞKEMBESİ ADET 25 2,00
KEÇİ BAĞIRSAĞI ADET 30 2,00
KEÇİ DERİSİ ADET 50 2,00
TOPLAM TUTAR TL.

4- İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak şartıyla teklifte bulunabilirler.
5- Müşteriler ihaleye gelirlerken;
a) Kanuni ikametgâhlarını,
b) Geçici teminatlarını,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına dair hâlihazırda faaliyette olduklarını gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
6- Müşteriler geçici teminatlarını İşletmemizin Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına, T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına yatırabilirler.
7- İhaleye iştirak edecek olan müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Müşteriler ihaleye girmeden önce satılacak malları işletmemizde görebilirler. Sonradan yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
8- Tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. Yükleme yapılacak araçlar taşıma için gerekli belgelere sahip olacaktır.
9- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil sokak no:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Mersin, Sivas ve Ankara Ticaret Borsası Başkanlıkları ile www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde ve İşletmemizde görülebilir.
İşletmemize ait Telefon No: (0414) 4714974 (5 hat) ve Faks No: (0414) 4714378 ve 4715228’dir.
10- TİGEM 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.
11- İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR