İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açık arttırma ile zeytin mahsulü satılacaktır

İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Güzelbahçe Belediyesi
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
zeytin ağaçları üzerindeki 7755 Kg zeytin mahsulü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güzelbahçe Belediye Encümen Salonunda (Başkanlık)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1- İlçemiz sınırları içerisindeki; Kocadağ Bölgesi (Yelki Mahallesi), Yalı, Yelki, Mustafa Kemal Paşa, Çamlı, Küçükkaya, Payamlı Mahallelerindeki muhtelif sokak, mevkii, parsellerde, Güzelbahçe Belediyesine ait zeytin ağaçları üzerindeki tahmini 7755 Kg zeytin mahsulü, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile Belediye Encümenince 16 Ekim 2019 Çarşamba Günü Saat 15:30 da Belediye Encümen Salonunda (Başkanlık) yapılacak ihale ile satılacaktır.
2- İhalesi yapılacak zeytin ürününün Kilogram fiyatı muhammen bedeli 1,58 TL, tahmini 7755 kilogram zeytin mahsulü muhammen bedeli 12.252,90 TL olup, Geçici teminat tahmini 7755 kg zeytin mahsulü üzerinden alınır. Nispeti %3 tutarı ise 367,59 TL'dir.
3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.
İSTENECEK BELGELER
Gerçek kişilerden kanuni yerleşim belgesi (İkametgâh), b) T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi, c) Tebligat İçin Adres Beyanı, d) Tüzel kişilerden Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği ile nüfus cüzdanı örneği, e) Vekaleten İhaleye Katılınacak İse Vekilin Usulüne Uygun Noter Onaylı Vekaletnamesi, İmza Sirküsü ve Nüfus Cüzdanı Örneği, f) Ortak Girişimciler İçin İmza Sirkülerini Gösteren, Noter Tarafından Düzenlenmiş Ortaklık Yetki Belgesi, g) Dernek Adına Katılacak Olanlardan, Dernek Kararı, h) Belediyeden Alınacak Borcu Bulunmadığına Dair Belge, ı) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara Göre Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname, i) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, j) Geçici teminatın verildiğine dair belge.
4- Zeytin mahsulü satışı ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 20,00. TL’dir.
5-2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
Ö. Mustafa İNCE
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR