SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kavak ağacı satışı yapılacaktır

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100 Adet kavak ağacı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Silivri Belediyesi Merkez Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


KAVAK AĞACI SATIŞI YAPILACAKTIR

Madde 1 – Yolçatı Mahallesi Mera vasıflı taşınmazlar üzerinde bulunan kavak ağaçlarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca, Açık Artırma Usulü ile satış bedeli üzerinden 16.10.2019 tarihi saat 10:00’da Silivri Belediyesi Merkez Binasında, Belediye Encümenince, satışı yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK KAVAKLAR
S.NO MAHALLE ADA PARSEL AĞAÇ CİNSİ ADET MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 Yolçatı 0 567-568 Kavak 100 12.375,00 TL 371,25 TL

Madde 2 – İhaleye Katılım İçin Gerekli Evrak ve Şartlar:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi
  2. Kanuni ikametgâh
  3. Tasdikli Nüfus sureti
  4. Geçici Teminat mektubu veya teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Teminat mektupları dışındaki teminatların Silivri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya bu müdürlüğünün bildirdiği banka hesabına makbuzlara ihalenin adı geçici teminat bedeli olduğu yazdırılarak yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.)
  5. Gerçek kişilerin, Noter Tasdikli İmza Sirküleri
  6. Tüzel kişilik adına katılacakların noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri
  7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi
  8. İstekli Şirketler ise Sanayi ve/veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter tasdikli sureti
  9. İstenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri kabul edilecektir.

Madde 3 – İstekliler, İhale Şartnamesini bedelsiz olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edebilirler.
Madde 4 - İhaleye katılmak isteyenler istenen belgeler ile 15.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
Madde 5 – İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde 10 gün içerisinde ihale bedelini yatırıp sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları alıkonarak bütçeye kaydedilecektir.
Madde 6 – İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Silivri Belediyesi Encümeni yetkili ve serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR