ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

I (a) grubu maden kum-çakıl malzemesi satışı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00523620
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇORUM HAKİMİYET 06.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Niteliği, Türü, Miktarı
:
İlimiz Merkez İlçe, Karagöz köyü hudutları içerisinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz üzerindeki, 5.702,775 m3 işlem görmemiş, 7.773,638 m3 elenmiş toplam 13.476,413 m3 I (a) grubu maden kum-çakıl malzemesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır
İşin Yapılacağı Yer
:
İlimiz Merkez İlçe, Karagöz köyü hudutları içerisinde
İhale Tarihi
:
18.01.2017 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

İlimiz Merkez İlçe, Karagöz köyü hudutları içerisinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz üzerindeki, 5.702,775 m3 işlem görmemiş, 7.773,638 m3 elenmiş toplam 13.476,413 m3 I (a) grubu maden kum-çakıl malzemesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-İhale 18/01/2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Gazi Caddesi No:68 Çorum adresinde bulunan İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

2- I (a) grubu maden kum-çakıl malzemesi satışına ait şartname Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

3- Geçici ihale teminatı olarak 3.161,00 TL’nin İl Özel İdaresinin Banka hesabına yatırılması ve alınacak makbuzun ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

4- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenilen Belgeler:

Gerçek Kişiler:

a) İkametgah Belgesi.

b) Geçici ihale teminatı belgesi.

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,

d) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

Tüzel Kişiler:

a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.

b) Geçici ihale teminatı belgesi.

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

5-Taliplilerin istenilen belgeleri ile birlikte 18/01/2017 Çarşamba günü saat 14:00’da ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No

Satışı Yapılacak Malzeme

Miktarı

m3 Fiyatı

Muhammen Bedeli (K.D.V. hariç)

1

İşlem görmemiş I (a) grubu maden kum-çakıl

5.702,775 m3

4.84 TL

27,601.43 TL

2

Elenmiş I (a) grubu maden kum-çakıl

7.773,638 m3

10.00 TL

77,736.38 TL

TOPLAM

105,337.81 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR