VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677167
Şehir : Van
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ : 09.08.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 23.09.2019

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
Üniversitemiz Akademik Birimlerine Alınacak Öğretim Üyesi Alımı İle İlgili 09.08.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımızda İlk ve Son Başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi : 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019
BİRİM /BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

Doktor
ÖğretimÜyesi

ANABİLİM/
ANASANATDALI/ PROGRAM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
KİMYA EĞİTİMİ 1

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI, KİMYA BİLİM DALINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK. FİZİKOKİMYA'DA ADSORPSİYON VE
ENERJİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

SINIF EĞİTİMİ 1

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI, TEMEL EĞİTİM (FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ) BİLİM DALINDA
DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DİN EĞİTİMİ 1

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ

RADYODİOGNASTİK

1

ELASTOGTAFİDE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK. ÜNİVERSİTEDE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
DENEYİMİ OLMAK.

SPOR HEKİMLİĞİ

1

KARDİYOLOJİ UZMANI OLMAK.

MİKROBİYOLOJİ

1

TIP DOKTORU VE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANI OLMAK.

NÖROJİRURJİ 1 1

EPİDURAL FİBROZİS İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE
TEKNOLOJİSİ
1

VETERİNERLİK GIDA HİJYENİ VETEKNOLOJİSİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ
ALMIŞ OLMAK.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

YEMLER VE HAYVAN BESLEME

1

HAYVAN BESLEME ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK. KANATLI HAYVAN BESLEME ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ
BİYOENFORMATİK 1

BİYOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ
OLMAK. SİSTEMATİK BOTANİK ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR