ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şırnak Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677177
Şehir : Şırnak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
6
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır.

1-Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2-Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.

3-Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent Adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

4-2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi: 28.08.2019

NOT:
1 - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.
2 -İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.
3 -Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN ADET DER. AÇIKLAMA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 5

Spor alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Müzik Doç. 1 3

Müzik alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Otomotiv Dr. Öğr. Üyesi 1 4

Makine Mühendisliği Bölümünde doktora yapmış olmak. İçten yanmalı motorlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma Dr. Öğr. Üyesi 1 4

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Ulaştırma
Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve yol güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mekanik Doç. 1 3

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. İlgili Anabilim Dalında Doçentlik Unvanı almış olmak.

Silopi Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Lojistik Dr. Öğr. Üyesi 1 4

Muhasebe alanında Doktora yapmış olmak. Lojistik İşletmeleri Üzerindeki Maliyetler alanında çalışmalar
yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR