SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesine 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alınacak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK674317
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
•Biyoteknoloji, Araştırma Görevlisi •Analitik Kimya, Araştırma Görevlisi •Uluslararası İşletmecilik, Araştırma Görevlisi •Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Öğretim Görevlisi.
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
22.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav île Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

02.08.2019 - Cuma

Son Başvuru Tarihi

22.08.2019 - Perşembe

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi

27.08.2019 - Salı

Giriş Sınavı Tarihi

02.09.2019 - Pazartesi

Sonuç Açıklama Tarihi

04.09.2019 - Çarşamba

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.selcuk.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul ed ilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak
4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Müracaat Formu,
2. Özgeçmiş,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
6. Bir adet fotoğraf,
7. ALES Belgesi,
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
9. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili),
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.
DUYURULUR.


BİRİM LİSTESİ

SIRA NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI

KADRO

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

MÜRACAAT ADRESİ

TELEFON

190801

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Araştırma Görevlisi

5

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans mezunu olmak. Biyoteknoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA

(332) 2412484

190802

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Araştırma Görevlisi

4

1

Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA

(332) 2412484

190803

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İşletmecilik

Araştırma Görevlisi

4

1

İşletme bölümü lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler bölümünde İngilizce yüksek lisans yapıyor olmak. Yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA

(332) 2233026

190804

Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Öğretim Görevlisi

5

1

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Güvenlik Danışmanlığı ve C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık belgesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders vermiş olmak.

Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Tepebaşı Mh. Faik Ali İçil Cad. 42800 Kadınhanı/KONYA

(332) 8340306

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR