SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK612908
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
52
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.03.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/2. maddesi uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir."

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir."

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM DRC UNVAN ARANAN ŞARTLAR
1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 3 Dr. Öğr. Üyesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olmak. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografiyle çalışması olmak.
2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi 3 Dr. Öğr. Üyesi Protetik diş tedavisi uzmanı olmak. İmplant üstü protezlerde sonlu elemanlar konusunda çalışması olmak.
3 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya 3 Dr. Öğr. Üyesi Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. İlaç, bitki ve doğal boyar madde konularında çalışmaları olmak.
4 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya 3 Dr. Öğr. Üyesi Kimya alanında doktora yapmış olmak. Yüzey analizleri ve karakterizasyon yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
5

Eczacılık Fakültesi

(Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)

Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya 3 Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Nöropeptidler konusunda çalışmaları olmak.
6 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Nörotoksisitealanında çalışmaları olmak.
7 Gülhane Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya 3 Dr. Öğr. Üyesi Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Nanosensor geliştirme ve validasyonu konularında çalışmaları olmak.
8 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. İskemi-reperfüzyon hasarı ile ilgili çalışması olmak.
9 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik 1 Doçent Farmasötik Botanik alanında doktora yapmış olmak. Nanoçiçek sentezi ve bunların biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
10 Gülhane Eczacılık Fakültesi
(Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)
Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya 3 Dr. Öğr. Üyesi Kimya alanında doktora yapmış olmak. Peptit temelli biyo-esinlenilmiş malzemeler ve ilaç salım uygulamalarında kullanımları üzerine çalışmaları bulunmak.
11 Gülhane Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji 1 Profesör Stafilokok ile dirençli E.coli ve enterokok suşları hakkında çalışmaları bulunmak.
12 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak Beyine nazal yolla ilaç taşıyıcı sistemler ve bukkal tabletler konularında çalışmaları olmak.
13 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji 1 Doçent Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.Bitkisel kaynaklı bileşiklerin sitotoksik, genotoksik ve antidiyabetik etkileri üzerine çalışmaları olmak.
14 Gülhane SağlıkBilimleri Enstitüsü Tıbbi K.B.R.N. Tıbbi K.B.R.N. 3 Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi KBRN doktorası yapmış olmak. Şarbon konusunda çalışmaları bulunmak.
15 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 3 Dr. Öğr. Üyesi Çocuk Gelişimialanında doktora yapmış olmak. Bebeklik döneminde gelişimsel destek, duyu gelişimi ve Montessori eğitimi konularında çalışmaları olmak.
16 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 1 Doçent Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak. Ebeveyn çocuk etkileşimi ve ebeveyn özyeterliliği konularında çalışmaları olmak.
17 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi 3 Dr. Öğr. Üyesi Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak. Görme engellilerin rehabilitasyonu ile ilgili çalışması bulunmak.
18 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi 3 Dr. Öğr. Üyesi Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak. Bireylerde insan aktivite modeli müdahalesi konusunda çalışması olmak.
19 Gülhane SağlıkBilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi lisans mezunu olmak. Ampute olgularda sanal gerçeklik konusunda çalışması bulunmak.
20 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 1 Profesör Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak. Sağlık ve siyaset konularında çalışmaları bulunmak.
21 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 1 Profesör Sosyal Hizmet alanında doçent ünvanı bulunmak. Tıbbi sosyal hizmet, engellilerle sosyal hizmet konularında çalışmaları olmak
22 Gülhane SağlıkMeslekYüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Pr. 3 Dr. Öğr. Üyesi Genel cerrahi uzmanı olmak. Meme kanserinde tanısal testler ve tiroid cerrahisi konusunda çalışması olmak.
23 Gülhane SağlıkMeslekYüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Pr. 3 Dr. Öğr. Üyesi Anesteziyoloji uzmanı olmak. Medikal ozon tedavisi sertifikası ve bu konuda çalışmaları olmak.
24 Gülhane SağlıkMeslekYüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. 3 Dr. Öğr. Üyesi Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak. İnsan kaynakları ve toplam kalite yönetimi konusunda çalışması bulunmak.
25 Gülhane SağlıkMeslekYüksekokulu
(Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr. 3 Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Kanser hastalarında DNA hasar biomarkerlarına ilişkin çalışma yapmış olmak.
26 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 1 Profesör Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuklarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş, oksidatif stres ve eser elementler konusunda çalışmaları olmak.
27 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Bilişimi 3 Dr. Öğr. Üyesi Biyoistatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Farmakoekonomik analizler konusunda çalışması ve sağlık veri tabanında veri analizi deneyimi bulunmak.
28 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Bilişimi 3 Dr. Öğr. Üyesi Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak. Zaman serileri üzerine çalışmaları olmak.
29 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi 3 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi mezunu ve tıpta uzmanlık yapmış olmak. Tıp Eğitimi alanında çalışıyor olmak.
30 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Biyoteknoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Mikrodalga ve ultrasonik ışınlandırma konularında çalışması olmak.
31 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Biyoteknoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. Endüstriyel mikrobiyoloji alanında deneyimi ve proteaz üretim ortamı optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
32 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doku Mühendisliği Doku Mühendisliği 3 Dr. Öğr. Üyesi Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Sinir doku mühendisliği, güdümlüilaç taşıyıcıları konusunda çalışmaları bulunmak.
33 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Modelleme ve Simülasyon Medikal Modelleme ve Simülasyon 3 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Matematik model geliştirilmesi konusunda çalışmaları bulunmak.
34 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 Dr. Öğr. Üyesi Biyoteknoloji alanında doktora yapmışolmak. Hedeflenmiş radyoimmunoterapi konusundaçalışmaları bulunmak.
35 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 1 Doçent Sosyal Bilgiler alanında doktora yapmış olmak. Değer aktarımını temele alan eğitim alanında alanında çalışmaları bulunmak.
36 Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Profesör Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Tehlikeli madde ve atık yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.
37 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı ve Odiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. Odiyovestibüler sistemin değerlendirilmesi konusunda çalışması bulunmak.
38 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 3 Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak. Sosyal sermaye, sosyal ağlar, sosyal destek ve sorumluluk konularında çalışmaları olmak.
39 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Pr. 3 Dr. Öğr. Üyesi Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul öncesi dönemde psikolojik dayanıklılık ve oyun konularına ilişkin çalışmaları bulunmak.
40 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. 3 Dr. Öğr. Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. En az C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimi bulunmak.
41 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)
Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Pr. 1 Doçent Hayvan Fizyolojisi alanında doktora yapmış olmak. Plastikleştirici östrojenlerin etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.
42 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Pr. 3 Dr. Öğr. Üyesi İletişim Bilimi alanında doktora yapmış olmak. İletişim konusunda deneyimi ve şiddet içerikli haberler konusunda çalışması bulunmak.
43 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi 1 Profesör Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Anatomi alanında doktora yapmış olmak. El eklemlerinin hareket kapasitelerinin araştırılması konusunda çalışması olmak.
44 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi 3 Dr. Öğr. Üyesi Anatomi alanında doktora yapmış olmak. Maxiller sinus, burun boşluğu ve Anatomi eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
45 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak. Deneysel inflamatuvar modellerde çalışması olmak.
46 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji 1 Profesör Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak. Nefrotoksisite, kolit ve yanık hasarı üzerine çalışmaları bulunmak.
47 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Hücre ve doku biyolojisi üzerine çalışması bulunmak.
48 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Sitokinlerin rolü konusunda çalışması olmak.
49 Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Egzersiz ve Spor Bilimleri 1 Doçent Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak. Spor biyomekaniği ve hareket analizi konularında çalışması olmak.
50 Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Egzersiz ve Spor Bilimleri 3 Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak. Spor işletmelerindeki çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri konusunda çalışması olmak.
51 Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Ruhsal toplumsal beceri eğitimi konusunda çalışması bulunmak.
52 Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Havacılık psikolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR