SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alım ilanı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK574475
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
14.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
7- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında an az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 29.12.2018
Başvuru Başlangıç Tarihi : 29.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 14.01.2019
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 18.01.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 25.01.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 30.01.2019
Sonuçların ilan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.sbu.edu.tr/

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC

ARANAN ŞARTLAR

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ameliyathane Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve sonrasında en az 5 yıl deneyimi bulunmak. Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında doktora yapmış veya yapıyor olmak.
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 Biyoloji Lisans mezunu olmak. Farmasötik Mikrobiyolojide Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
4 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Araştırma Görevlisi 5

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2-Özgeçmiş.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
5-ALES sonuç belgesi.
6-Doktora/ Lisans/ Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.
7-Lisans / Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
8-Başvuru formunda ilan numarasını belirtmiş olmak.
9-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.
10-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)
11-Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)

BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI ADRES İLETİŞİM
Tıp Fakültesi İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Binası Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. 34668 Üsküdar, İSTANBUL 0 216 542 32 32 / 2012
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar / İSTANBUL 0 216 346 36 36

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR