SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alıyor

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK678144
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
24
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/2. maddesi uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir."

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI DRC UNVAN

ARANAN ŞARTLAR

1 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti 3 Dr. Öğr. Üyesi

Ortodonti alanında doktora yapmış olmak. Obstrüktif uyku apnesi, dudak damak yarıkları ve diş transplantasyonu konularında çalışma yapmış olmak.

2 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi 3 Dr. Öğr. Üyesi

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı olmak. İmplant destekli protez konusunda çalışması olmak.

3 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi 3 Dr. Öğr. Üyesi

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı olmak. Bulk-fill kompozitler konusunda çalışma yapmış olmak.

4 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 1 Doçent

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Derin ven trombozu konusunda çalışmaları bulunmak.

5 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 Profesör

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Sağlam bebek, diyabet ve gastrostomili çocuklar konusunda çalışmaları bulunmak.

6 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 1 Profesör

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Jinekolojik kanserler ve ürojinekoloji konusunda çalışmaları bulunmak.

7 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri İç Hastalıkları Hemşireliği 3 Dr. Öğr. Üyesi

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Kanıta dayalı hemşirelik konusunda çalışmaları bulunmak.

8 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bilimleri İç Hastalıkları Hemşireliği 1 Doçent

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Romatoloji hemşireliği konusunda çalışmaları bulunmak.

9 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 3 Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk ve medya, çocuk ihmal ve istismarı, aile ile iletişim konularında çalışması olmak.

10 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik 3 Dr. Öğr. Üyesi

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Doğum sonu dönemde bakım ve klimakterik dönem kadın sağlığı sorunları ve üreme sağlığı konularında çalışması olmak.

11 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Hizmetinde Kalite Ve Güvenlik 3 Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Sağlık sisteminde finansal sürdürülebilirlik ve sağlık kurumlarında liderlik konularında çalışmaları olmak.

12 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 1 Profesör

Okul sosyal hizmeti, madde bağımlılığını, kadına şiddeti, çocuk ihmal ve istismarını önleme konularında çalışmaları olmak.

13 Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi

Periodontoloji Uzmanı olmak. Periodontal rejenerasyon ve diş eti fenotipi konusunda çalışması olmak.

14 Hamidiye Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.

15 Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Öğretimi 3 Dr. Öğr. Üyesi

Hemşirelik Öğretimi alanında doktora yapmış olmak. Enfeksiyon kontrolü ve nöro-linguistik programlama konusunda deneyimi bulunmak.

16 Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim 3 Dr. Öğr. Üyesi

Hemşirelikte Yönetim alanında doktora yapmış olmak. Örgütsel davranış ve sağlık politikaları konularında çalışma yapmış olmak.

17 Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 1 Doçent

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Diyabet Hemşireliği üzerine çalışmaları bulunmak.

18 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik 1 Doçent

Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikrobiyal enzim üretimi ve gıda opioidlerinin hidrolizi konularında çalışmaları olmak.

19 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği 3 Dr. Öğr. Üyesi

Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama alanında doktora yapmış olmak. Atıklardan metallerin geri kazanım teknolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

20 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon 1 Profesör

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Aquaterapi ve kardiyopulmoner rehabilitasyon konularında çalışma yapmış olmak.

21 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi

Kulak Burun Boğaz alanında Uzman Doktor olmak. İşitme kaybı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

22 Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı 1 Doçent

Tıp lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında doçent olmak. Sağlık hizmetleri yönetimi, halk sağlığı ve sağlık ekonomisi alanlarında çalışması olmak.

23 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyooji 1 Doçent

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. MikroRNA’ların kanserde rolü, yara iyileşmesi, kardiyovasküler genetik alanlarında çalışmaları olmak.

24 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi 3 Dr. Öğr. Üyesi

Tıp lisans mezunu ve Uzman Doktor olmak. Tıp eğitiminde web tabanlı yönetim sistemi ile yüksek teknolojik simulatörlerin kullanımı konusunda deneyimi olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR