MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mersin Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alıyor

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677174
Şehir : Mersin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
45
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenilen belgeler
- Üniversitemiz web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilanbasvuru-evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.
- Bu belgelerin Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.
- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına ve Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurulması gerekmektedir.
- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET NİTELİK
19-001 Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bale Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Sahne Sanatları veya Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Bale performansı konusunda çalışma yapmış olmak.

19-002 Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Sanatta Yeterliliğini Sahne Sanatları alanında yapmış olmak. Opera-Libretto konusunda çalışma yapmış olmak.

19-003 Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Sanatta Yeterliliğini Sahne Sanatları alanında yapmış olmak. Barok dönem vokal müziği konusunda çalışma yapmış olmak.

19-004 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Farmasötik Mikrobiyoloji Profesör 1 1

Doçentliğini Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Tıbbi Mikoloji alanında deneyimli ve Esmer mantarlar konusunda çalışma yapmış olmak.

19-005 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör 1 1

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

19-006 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi Bilim Dalında almış olmak. Eğitim Ekonomisi ve Planlaması konusunda çalışma yapmış olmak.

19-007 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) alanında almış olmak. Test Güvenliği kapsamında Kopya Belirleme İndeksleri konusunda çalışma yapmış olmak.

19-008 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) alanında almış olmak. Ölçme değişmezliği, genellenebilirlik kuramı, tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme konularında çalışma yapmış olmak.

19-009 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak. Gitar alanında video kaydı ile öz düzenlemeli öğrenme konularında çalışma yapmış olmak.

19-010 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olmak. Problem Çözme Becerisi Ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

19-011 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanında almış olmak. Çocuklarda sık görülen hastalıklar, süreğen hastalığı olan çocuklar ve okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

19-012 Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler alanında yapmış olmak. Silika nanopartiküllerin sentezi, genotoksik etkisi ve yapay fotosentez konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-013 Fen Bilimleri Enstitüsü

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Harita Mühendisliği alanında yapmış olmak. Uzaktan Algılama Verileri ile Kuraklık ve Obruklar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-014 Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1

Doçentliğini Felsefe alanında almış olmak. Modern devlet teorileri ile hukuk ve devlet ilişkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-015 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Doçent 1 1

Doçentliğini Fizik alanında almış olmak. Malzeme Fiziği ve katı elektrolit enerji malzemelerinin üretimi ve karakterizasyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-016 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 1

Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Kömürün Çözücü Ekstraksiyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

19-017 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir Sayıları Teorisi Doçent 1 1

Doçentliğini Matematik alanında almış olmak. Sezgisel Bulanık Modal Operatörler ve Cebirsel Özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

19-018 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Profesör 1 1

Doçentliğini Öğrenme, Bilişsel, Biyo, Deneysel Psikoloji alanında almış olmak. Nörobehavioral Science ile ilgili Bilişsel Psikoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

19-019 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Doçent 1 1

Doçentliğini Sosyal Psikoloji alanında almış olmak. Örgütsel Çatışma, Örgütsel Adalet ve İşyerinde Duygular konularında çalışma yapmış olmak.

19-020 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatları Profesör 1 1

Doçentliğini Sanat Tarihi alanında almış olmak. Türk El Sanatları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-021 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olmak. Dini mimarilere ait plastik süslemeler, Bitkisel ve Geometrik Motifler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-022 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1

Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak. Türkiye-ABD ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

19-023 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1

Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak. Mübadele-Göç konusunda çalışma yapmış olmak.

19-024 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1

Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak. Osmanlı denizcilik tarihinde korsanlık, gemi inşaası, gemi kazaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-025 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 1

Doçentliğini Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. Kuzeybatı Türk Lehçelerinden Kırgız Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

19-026 Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Heykel Doçent 1 1

Doçentliğini Heykel alanında almış olmak. Çağdaş Batı ve Türk Heykel sanatında soyutlama ve deformasyon konusunda metal malzemelerle yapılmış çalışmaları bulunmak.

19-027 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 1

Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak. Uluslararası ekonomik kuruluşlar, içsel ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve inovasyon sistemleri ile dış ticaret konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-028 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doçent 1 1

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Türkiye’de merkezi idare kurumları ve erken Cumhuriyet dönemi yerel yönetimler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

19-029 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Siyaset Bilimi alanında yapmış olmak. Dış Yardımlar, Arabuluculuk ve Türk Dış Politikası konularında çalışma yapmış olmak.

19-030 Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak. Yenilikçi Girişimcilik ve Finansal Gelişmişlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-031 Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Doçent 1 1

Doçentliğini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Gerilim kararlılığı ve elektriksel yük modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-032 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Savak Akımları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-033 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Doçent 1 1

Doçentliğini Biyomühendislik alanında almış olmak. Nanomalzeme sentezi, işlevselleştirilmesi ve nanomalzemelerin ilaç taşıma sistemleri, enerji ve sensör alanlarında uygulanması konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-034 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Doçent 1 1

Doçentliğini Biyosistem Mühendisliği alanında almış olmak. Data Mining ve Yapay Sinir Ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-035

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Tıbbi Biyoloji alanında yapmış olmak. Radyofrekans radyasyonunun beyin dokusuna genetik etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

19-036 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Farmasötik Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. Cryptococcus cinsi mayalar konusunda çalışma yapmış olmak.

19-037 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Doçent 1 1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Yatırımcı Davranışları, Davranışsal Finans ve Girişimcilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-038 Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Deniz Biyolojisi Doçent 1 1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Deniz Biyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-039 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Doçent 1 1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Kompozitlerde Düşük Hızlı Darbe konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-040 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını İnşaat Mühendisliği Ulaştırma alanında yapmış olmak. Demiryolu Hat Geometrisi ve Karayolu Sathi Kaplamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

19-041 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi alanında yapmış olmak. Endarterektomisiz Patch Palsty tekniği kullanılan Koroner Bypass Hastalarında Koroner Akım Rezervinin Transtorasik Ekokardiyografi ile değerlendirilmesi konularında çalışma yapmış olmak.

19-042 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Geriatri) Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında yapmış olmak. Yandal uzmanlığını Geriatri alanında yapmış olmak.

19-043 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Profesör 1 1

Doçentliğini Nükleer Tıp alanında almış olmak. Plevral plakların F-18 FDG PET/BT ve BT ile değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19-044 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Etkinlik turizmi, Yiyecek- içecek işletmeleri, Girişimcilik konularında çalışma yapmış olmak.

19-045 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Profesör 1 1

Doçentliğini Türkiye Coğrafyası alanında almış olmak. Beşeri ve fiziki coğrafya ve Turizm Planlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR