KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kayseri Üniversitesine 3 Öğretim Görevlisi (ders verecek) alınıyor

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK679425
Şehir : Kayseri
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
•Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO •Pınarbaşı MYO •Sosyal Bilimler MYO.
Eleman Sayısı
:
3
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
04.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:

İlanımız 21/08/2019 Tarihli ve 30865 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi:04/09/2019

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.

İlan Tarihi

21.08.2019

Son Başvuru Tarihi

04.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

10.09.2019

Sınav Tarihi

13.09.2019

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

18.09.2019

A- GENEL ŞARTLAR

1- a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türününden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun alanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların , lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4-Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacak olup, lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: İlan metninde belirtilmiş olan şartları taşımak.

C- MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe

2-Özgeçmiş

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4-İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi ( Onaylı-Islak İmzalı)

6- ALES Belgesi Fotokopisi

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

9-Tecrube Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

11-Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

NOT: Adaylar başvurularını “Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ İÇERİSİNDE YER ALAN “EVRAK KAYIT” BİRİMİNE dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik ve onaysız belgeler dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Kampüsü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Melikgazi/KAYSERİ

Tel: (0 352) 207 66 66 – 10617 Faks: (0 352) 438 06 65
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO

Gıda Teknolojisi

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

4

1

Gıda Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyimli Olmak.

1002

Pınarbaşı MYO

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

4

1

İşletme Bölümü Mezunu Olmak. Muhasebe ve Finans Yönetimi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

1003

Sosyal Bilimler MYO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

4

1

İşletme Bölümü Mezunu Olmak. Muhasebe ve Finans Yönetimi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme Deneyimine Sahip Olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR