İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine 16 Öğretim Üyesi alınacak

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK676484
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
16
İlgili Yönetmelik
:
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No Fakülte/MYO Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc Adet Nitelik
1 Tıp Temel Tıp Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Stereoloji konusunda eğitim almış olmak. İnsan fetüslerinde çalışma yapmış olmak.
2 Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Anatomi uzmanlık eğitimi almış olmak, Uluslararası (SCI, SCI-E) deney hayvanı çalışması yapmış olmak.
3 Dahili Tıp Tıbbi Genetik Doçent 1 1 Tıpta Uzmanlık tüzüğüne göre Tıbbi Genetik uzmanı olmak. İşitme kayıplarında genom sekansı ile ilişkili (SCI, SCI-E) dergilerde yapılmış özgün çalışması olmak.
4 Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kan bankacılığı ve transfüzyon Tıbbi eğitim sertifikası sahibi olması, Flow sitometri laboratuvarı tecrübesi olması, antibiyotik ile ilişkili diyare konusunda uluslararası (SCI, SCI-E) yayınları bulunması.
5 Cerrahi Tıp Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Uluslararası Göz Birliği (ICO) sınavları başarı belgesi ve Avrupa Oftalmoloji Yeterlilik (EBO) belgesi olmak. Retina hastalıkları ve cerrahisi konusunda deneyimli olmak. Retina ve kornea konusunda deneysel hayvan çalışmaları yapmış olmak.
6 Ortopedi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Pediyatrik distal humerus kırıkları ve gelişimsel kalça displazisi hakkında uluslararası alanda (SCI- SCI EXPANDED) yayınları olmak.
7 Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Akciğer kanserlerinde evreleme sistemleri ve sağ kalım ilişkisi hakkında çalışması olmak.
8 Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak, aynı alanda patent sahibi olmak.
9 Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Hücre Kültürü ve moleküler biyolojik yöntemlerle yapılmış çalışmaları olmak.
10 Sanat ve Tasarım Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 1 Doktora derecesini Gazetecilik alanında, doçentlik derecesini Görsel İletişim Tasarımı alanında almış olmak. Tasarım, sosyal medya ve oyun çalışmaları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak ve alanıyla ilgili sergilere katılmış olmak.
11 Mühendislik ve Mimarlık Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Üretim ve Rezervuar Doçent* 1 1 Doçentlik unvanını Petrol Mühendisliği Bilim alanında almış olmak.
12 Sosyal ve Beşeri Bilimler Coğrafya Fiziki Coğrafya Doçent 1 1 Jeoarkeoloji ve Paleocoğrafya alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
13 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Taşkın Simülasyonu, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Entegrasyonu ile Taşkın Risk Analizi, Coğrafi ve Sosyal Kırılganlık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
14 Psikoloji Klinik Psikoloji Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Psikoloji alanında yapmış olup, doçentliğini Uygulamalı Psikoloji’nin Sağlık Psikolojisi alt alanından almış olmak ve Sağlık Psikolojisi alanında bilimsel çalışmalar yürütmüş olmak.
15 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Uygulamalı Psikoloji’de yüksek lisans yapmış olup, doktorasını Psikoloji alanında tamamlamış olmak ve kronik hastalıklar ile kronik ağrı gibi Sağlık Psikolojisi konularında bilimsel çalışmalar yürütmüş olmak.
16 Turizm Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi* 3 1 Yüksek Lisans ve doktorasını rekreasyon, park, ve turizm alanında yapmış olmak. Turizmde duygusal dayanışma kuramı, herşey dahil sistemi ve destinasyon aidiyeti konusunda uluslararası yayınları (SSCI) olmak. Turizm gelişmesinde yerel halkın tutumları ve davranışları üzerinde çalışmış olmak.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracaklarm 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atama, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olmaları zorunludur.

5- Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmaları zorunludur.

6- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 (Altı) adet CD’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7- Doçent kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8- Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf, Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır.

9- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne http://personel.ikc.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.

* Bu İlana Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR