İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İnönü Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK676480
Şehir : Malatya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
27.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

NO BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI ADET DRC ALES YDS, YÖKDİL veya EŞDEĞERİ AÇIKLAMA
1 MALATYA OSB MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GRV. (Ders Verecek) 1 1 70 (Sayısal)

Çelik yapılar üzerine tezli yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az üç yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

2 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÇOCUK BAKIMI VE GENLİK HİZMETLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞR.GRV. (Ders Verecek) 1 1 70 (Eşit Ağıtlık)

Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

3 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ECZANE HİZMETLERİ ECZANE HİZMETLERİ ÖĞR.GRV. (Ders Verecek) 1 1 70 (Sayısal)

Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihtir.

Son Başvuru Tarihi : 27.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.08.2019
Sınav Giriş Tarihi : 02.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 03.09.2019
Kabul Edilecek Başvuru Şekli

: Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

: Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

: www.inonu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar - Formlar kısmından "Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3. E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci ise öğrenci belgesi, (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)
4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
5. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.
6. İki adet biyometrik fotoğraf.
7. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
9. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge
10. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
11- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
13- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR