GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gebze Teknik Üniversitesi 30 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677776
Şehir : Kocaeli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
30
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
03.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ" - "ÖĞRETİM GÖREVLİSİ" ALIMI İLANI

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi\öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih Başvuru Tipi : Şahsen\Posta
Son Başvuru Tarihi : 03.09.2019 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gtu.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi: 11.09.2019
Sınav Giriş Tarihi : 16.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 23.09.2019

İLAN NO FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI KADRO DERECESİ ALES PUANI YDS\ EŞDEĞERİ ÖZEL ŞARTLAR
20190801 REKTÖRLÜK YABANCI DİLLER -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

2 7 70 80

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı (*), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(*), İngiliz Dil Bilimi(*), İngilizce Mütercim Tercümanlık(*) veya Çeviribilim (İngilizce) (*) bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
(*) Pedagojik formasyona sahip olmak şartı
aranır.

20190802 TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
1 7 70 80

Analitik Kimya alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak ve alanında en az beş yıl tecrübeli olmak. Belgelendirmek kaydıyla HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS ve ICP-OES cihazlarını kullanabiliyor olmak. UV/Vis spektrofotometre ve zaman çözümlemeli floresans spektrofloro metre cihazlarının kullanımında tecrübeli olmak. (Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bupuan
muadili bir puana sahip olma şartı aranır.)

20190803 TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ KİMYA FİZİKOKİMYA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
1 7 70 80

Fizikokimya alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak ve alanında en az beş yıl tecrübeli olmak. UV/Vis, FTIR, Kuartz Kristal Mikroterazi ve elektrokimyasal teknikler (kare dalga differensiyel puls, döngüsel voltametri, diferansiyel puls sıyırmalı voltametre, kronoamperometre, döner disk elektrot ve cıva damla elektrot) ile Termal analiz tekniklerinden DSC ve TGA cihazlarını belgelendirmek kaydıyla kullanabiliyor olmak.
(Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puana sahip olma şartı aranır.)

20190804 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans ya da doktora
yapıyor olmak.

20190805 BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 70

Biyomühendislik veya BiyomedikalMühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve Biyoteknoloji AnabilimDalı’ndatezliyükseklisansyapıyor
olmak.

20190806 MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2 7 70 65

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Bina Bilgisi (Mimari Tasarım) alanında (ders aşamasında) tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve lisansüstü çalışmalarını Bina Bilgisi (Mimari Tasarım) alanında yaptığına dair öğrencisi olduğu enstitüden veya akademik
danışmanından alacağı onaylı belge. (*)

20190807 MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2 7 70 65

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Yapı Bilgisi alanında (ders aşamasında) tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve lisansüstü çalışmalarını Yapı Bilgisi alanında yaptığına dair öğrencisi olduğu enstitüden veya akademik danışmanından alacağıonaylı
belge. (*)

20190808 MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak ve Bölge Planlama alanı veya bu alan ile ilişkili bir alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

20190809 MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak ve Şehircilik alanı veya bu alan ile ilişkili bir alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

20190810 MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmakveŞehirveBölgePlanlamaalanında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20190811 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KURAMSAL TEMELLERİ
ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

20190812 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

20190813 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 80

Biyomühendislik Bölümü lisans mezunu olmak ve Biyomühendislik ya da Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyor
olmak.

20190814 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
SU KİRLİLİĞİ VE ATIKSU KONTROL TEKNOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği'nde yüksek
lisans yapıyor olmak.

20190815 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KATI ATIK UZAKLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM
DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği'nde yüksek lisans yapıyorolmak.

20190816 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Telekomünikasyon veya Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20190817 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 2 7 70 65

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Telekomünikasyon veya Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

20190818 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM
DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20190819 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Harita/Geomatik Mühendisliği veya Coğrafi Bilgi Teknolojileri programlarında
lisansüstü öğrenim yapıyor olmak.

20190820 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Hidromekanik, Hidrolik, Açık Deniz Mühendisliği veya Kıyı Mühendisliği programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20190821 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPIM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Proje ve Yapım Yönetimi veya Yapı işletmesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

20190822 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği Bölümü lisans bölümü mezunu olmak ve Gıda Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği alanında (ders aşamasında) tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

20190823 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE TEORİSİ SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Mühendislik veya Makina Fakültelerinin Makina veya Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezliyüksek
lisans yapıyor olmak.

20190824 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Mühendislik veya Makina Fakültelerinin Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20190825 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK MALZEMELER ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

20190826 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALURJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 7 70 65

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz Senatosunun 07/08/2019 tarih ve 2019/08-02 sayılı Kararı uyarınca, Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR