ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677775
Şehir : Eskişehir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
52
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.08.2019
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve
26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna (Bakınız. http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler ) internet adresi Personel Dairesi Başkanlığı doküman arşivinden ulaşılabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1 - Başvuru dilekçesi ( http://personel.ogu.edu.tr/Icerik/Index/3/belgeler )
2 - Özgeçmiş
3 - 2 adet fotoğraf
4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den en az 60 (Altmış)
veya ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası sınavlardan eşdeğeri puan almış olmak).
7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın
dosyaları CD şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları,
yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim
uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları
için 4 adet),
8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
9 - Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “ sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyonun CD veya USB bellek çinde” teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim/ Anasanat Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı

Tıbbi verilerin bilgisayar modellemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve
Sanatları
İslam Tarihi

Siyer, Kuzey Afrika ve Endülüs tarihi konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Osteoporoz ve osteoartritin moleküler
mekanizmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji

Farmakogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör 1 1 İktisadi ve İdari
Bilimler Fak.
İktisat İktisat Politikası

Savunma ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Eğitim Fak. Temel Eğitim Sınıf Eğitimi

Ters-yüz sınıflar modeli ve oyunla öğretim konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.

Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Atom ve Molekül Fiziği

İlaç Moleküllerinin Moleküler Spektroskopik İncelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Profesör 1 1 Sanat Tasarım Fak. Görsel Sanatlar Resim

Resim Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik yapmış olmak. Doçentliğini Güzel Sanatlar Temel Alanı, Plastik Sanatlar Alanından almış olmak. Özgün
Baskı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması

Çok amaçlı programlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Makine Mühendisliği Enerji

Kaplamalarda ısı iletimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği

Tırlama titreşimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Mimarlık Bina Bilgisi

Kent kimliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler

Yüzey karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme

İntermetalik ve kaynak konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. Jeoloji Mühendisliği Mineraloji Petrografi

Kil ve asbest konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Mühendislik- Mimarlık Fak. İnşaat Mühendisliği Yapı

Alkali aktivasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi doçenti olmak ve kolon
rektum cerrahisi (koloproktoloji) Avrupa yeterlilik sertifikasına sahip olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji

Renal hücreli karsinomlarda, kanser kök hücre belirtecinin prognostik önemi ile ilgili çalışması
olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Pediatrik Erişkin Kardiyovasküler Cerrahi deneyimli ve bu alanda yayınları olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi konusunda klinik ve deneysel çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon
Onkolojisi

Jinekolojik kanserler brakiterapisi konusunda
deneyimi olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji

Girişimsel Radyoloji alanında nonvasküler ve
nörovasküler işlemlerde klinik tecrübe ve çalışmalara sahip olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği

Aile Hekimliği alanında en az 3 yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik

İlgili alanda doktora yapmış olmak, yaşam analizi, eksik gözlem ve çoklu değer atama konularında
çalışmış ve alanla ilgili yayınlar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Tıp Fak. Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji

Transmisyon elektron mikroskop (TEM) ve scanning elektron mikroskop (SEM) düzeyinde
tecrübe sahibi olmak.

Doçent 1 1 Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak, anneleri doğuma hazırlık, çocuklarda örselenme ve geleneksel uygulamalar konularında çalışmalar
yapmış olmak.

Doçent 1 1 Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçentlik unvanını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak, onkoloji hemşireliği ve romatoloji hemşireliği alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Katıhal Fiziği

Yarıiletken ve Süperiletken malzemeler alanında deneysel veya teorik çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Genel Fizik

Oksit camların elektrik, optik, yapısal veya termal özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik-Bilgisayar Uygulamalı
Matematik

Grup değişmezlik analizi ve korunum kanunları
üzerine çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Anorganik Kimya

Koordinasyon polimerlerin sentezi ve gaz adsorpsiyon özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Organik Kimya

Kumarin içeren azoboyar maddelerin sentez ve fotofiziksel özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili

Eski Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve İran Türklerinin dilleri üzerine çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı

Mesneviler üzerine çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı

Kadın folkloru ve Türk halk anlatıları üzerine çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ortodonti

Ortodontide üç boyutlu sefalometri, dijital planlama ve sonlu elemanlar analizi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi

Maksillofasiyal defektlerde zigomatik implantlar ve zirkonyum restorasyonların bağlantı dayanımı hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Periodontoloji

Deneysel periodontitis ve antioksidanlar
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında doçent unvanı almış olup, kâr amaçsız örgütlerde pazarlama ve pazarlama ahlâkı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Mali İktisat

Maliye bilim alanında doçent unvanı almış olup,
Mali iktisat ve sosyal harcamalar alanlarında çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisat Teorisi

Enerji ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler

Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi alanlarında ve Türk siyasal hayatı konusunda çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak.

Doçent 1 1 İlahiyat Fak. Felsefe ve Din
Bilimleri
İslam Felsefesi

Farabi, Faal Akıl ve Latin İbn Rüşdçülüğü
konusunda araştırmaları/yayınları bulunmak.

Doçent 1 1 İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi

Alanında engellilik ve dini başa çıkma konularında çalışmış olmak.

Doçent 1 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Tefsir

Tefsir anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, dinin bağlayıcılığı, Kur’an’la iletişim ve Kur’an’ın sesleri konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Eğitim Fak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi

Fen bilgisi eğitimi alanında doçentlik almış olmak, yüksek lisansını İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında ve doktorasını ilköğretim alanında yapmış olmak. Planlanmış davranış
teorisi konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.

Doçent 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi alanında doçent olmak, küreselleşme ve eğitim politikası ile mülteciler ve eğitim politikaları konularında bilimsel çalışmaları
olmak.

Doçent 1 1 Eğitim Fak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçent olmak ve bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu konusunda bilimsel
çalışmaları bulunmak.

Doçent 1 1 Turizm Fak. Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği

Doktorasını Turizm İşletmeciliği Eğitimi anabilim dalında yapmış olmak ve doçentliğini turizm alanından almış olup, sürdürülebilir turizm ve taşıma kapasitesi ile ilgili alanlarda akademik
çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1 1 Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Çevre Koruma Teknolojileri Çevre Koruma ve Kontrol Pr.

Yüzey ve yeraltı suyu kalitesi ve biyotik ve abiyotik öğelerde toksik element birikimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji

Böbrek ve Karaciğer Transplantasyon patolojisi ve
nefropatoloji konusunda en az üç ay süreyle eğitim almış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR