DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Düzce Üniversitesi 61 Öğretim Üyesi alım ilanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK679837
Şehir : Düzce
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
61
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
22.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
05.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri:22.08.2019 - 05.09.2019 tarihleri arası.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Adedi Kadro Derecesi İlan Şartı
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doçent Unvanı almış ve Ortadoğu Ülkeleri, Enerji ve Göç konularında çalışmış olmak
Akçakoca Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Turizm alanıında doktora yapmış, gastronomi ve helal gıda konularında çalışmış olmak
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Doçent 1 2 Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı almış, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi alanlarında turizm disiplinine yönelik çalışmış olmak.
Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Arıcılık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Anadolu balarısının (Yığılca Ekotipi) ıslah ve seleksiyonu konsuunda çalışmış olmak
Elektrik ve Enerji İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Doçent 1 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış ve fotovoltaik/termal (PV/T) sistemler konusunda çalışmış olmak
Tasarım Moda Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Mesleki eğitim ve genel konfeksiyon teknolojisi eğitimi konusunda çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Doçent unvanı almış, öğretmen eğitimi ve akreditasyonu konusunda çalışmış olmak
Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Doçent unvanı almış, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve okul yönetimi konularında çalışmış olmak
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Ölçme ve değerlendirme alanında yapı geçerliliğinin belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış, okul öncesi eğitimi programı ve erken okuryazarlık konularında çalışmış olmak
Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış, okul öncesi dönem çocukların matematiksel gelişimleri konusunda çalışmış olmak
Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Okul öncesi dönem çocukların sanat eğitimi konusunda çalışmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Profesör 1 1 Etnobotanik ve Ekoloji alanlarında çalışmış olmak
Moleküler Biyoloji Doçent 1 1 Bakteriyosid ve Lipaz enzimlerinin karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak
Fizik Katı Hal fiziği Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 1 Katı ve sıvı kristallerin elektriksel ve optik özellikleri konusunda çalışmış olmak
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Doç.Dr. 1 1 Organik transistör teknolojileri konusunda çalışmış olmak
Kimya Organik Kimya Doçent 1 1 Fotokromizm konusunda çalışmış olmak
Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 1 1 Sosyoloji Alanında Doçent unvanı almış ve göç sosyolojisi konusunda çalışmış olmak
Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 1 Sosyoloji Alanında Doçent unvanı almış ve serbest zamanlar sosyolojisi konusunda çalışmış olmak
Tarih Ortaçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Memluk devletiyle ilgili çalışmış olmak
Türk Dili Yeni Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı süreli yayınları konusunda çalışmış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Profesör 1 1 Mezhep imamlarının Kuran'ın irade ve meşiet kavramlarına yaklaşımları konusunda çalışmış olmak
İşletme Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında doktora yapmış, Panel Veri Analizi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri konusunda çalışmış olmak
Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Yönetim ve Starateji alanında doçent unvanı almış, İş Çevresi, Örgüt Kültürü ve İşletme Stratejileri konularında çalışmış olmak.
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik Profesör 1 1 Gelişme İktisadı alanında doçent unvanı almış, Sosyal Güvenlik Sağlık Sigortası, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve İş Gücü konularında çalışmış olmak
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Polimer Teknolojisi Profesör 1 1 Harmonik analiz ve DEIS Yöntemleri konusunda çalışmış olmak
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 Optimizasyon ve görüntü işleme alanında çalışmış olmak
Makine Mühendisliği Enerji Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Katı atıklardan termal işleme yöntemi ile yakıt üretimi konusunda çalışmış olmak
Enerji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kentsel katı atıkların piroliz yöntemi ile işlenmesi konusunda çalışmış olmak
Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Doçent 1 2 Odun zararlısı böcek ve mantarlar konusunda çalışmış olmak
Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Doçent 1 2 Üst yüzey işlemleri, vernik ve yaşlandırma konularında çalışmış olmak
Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Doçent 1 2 Orman ürünleri sanayisinde çalışan performansı, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmış olmak.
Orman Mühendisliği Orman Amenajmanı Doçent 1 2 Orman planlamada optimizasyon tekniklerinin kullanımı konusunda çalışmış olmak
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Doçent 1 2 Peyzaj mimarlığında çevresel sorunlar konusunda çalışmış olmak
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Doçent 1 1 Sulak alan omurgalıları konusunda çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Simülasyon ve Hibrit Simülasyon konusunda çalışmış olmak
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 1 Güzel sanatların "tasarım" bilim alanında Doçent unvanı almış, illüstrasyon uygulamaları konusunda çalışmış olmak
Heykel Heykel Doçent 1 1 Plastik Sanatlar alanında doçent unvanı almış ve çağdaş figüratif yaklaşımlar konusunda çalışmış olmak
Heykel Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Güzel Sanatlar Alanında Doktora/Sanatta yeterlik sahibi, Disiplinlerarası Sanat alanında çalışmış olmak
İç Mimarlık İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İç Mimarlık ve eğitim çevreleri tasarımı alanında çalışmış olmak
Mimarlık Mimarlık Doçent 1 2 İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanı almış, uygulama malzemeleri konusunda çalışmış olmak
Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Özel uygulama malzemeleri ve mimarlıkta sürdürülebilirlik konularında çalışmış olmak
Müzik Türk Müziği Doçent 1 2 Müzikoloji alanında doçent unvanı almış, Türk sanat müziği ve müzikoloji alanlarında çalışmış olmak
Resim Resim Doçent 1 2 Plastik Sanatlar alanında doçent unvanı almış, sanat ve çevre konusunda çalışmış olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Futbolcularda sosyal aktivite, karar verme ve benlik saygısı konularında çalışmış olmak
Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antreman Bilimleri Doçent 1 1 Piyometrik antrenman, denge ve psikomotor konularında çalışmış olmak
Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Ağaç malzemede yoğunlaştırma modifikasyonu ve mobilya üst yüzey işlemleri konularında çalışmış olmak
Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Profesör 1 1 Aktif güç filtreleri konusunda çalışmış olmak
İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Profesör 1 1 Mühendislik ekonomisinde yapılabilirlik analizleri, yalın ve sürdürülebilir inşaat konularında çalışmış olmak
Makine ve İmalat Mühendisliği Makine ve İmalat Mühendisliği Doçent 1 2 Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve kriyojenik işlem konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Profesör 1 1 İnhalasyon anesteziklerin böbreklere etkileri konusunda çalışmış olmak
Genel Cerrahi Profesör 1 1 Batın Defektlerinde Yapışıklıkların Önlenmesi konusunda çalışmış olmak
Göz Hastalıkları Doçent 1 2 Konjunktiva bakteri florası konusunda çalışmış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Bariatrik cerrahinin gebelik sonuçlarına etkileri konusunda çalışmış ve üremeye yardımcı tedaviler sertifikası olmak
Doçent 1 1 Labiumminus damarlanması konusunda çalışmış ve üremeye yardımcı tedaviler sertifikası olmak
Üroloji Profesör 1 1 Androloji ve Vücut Dışı Taş Kırma Konularında Klinik ve Deneysel çalışmalar yapmış olmak
Dahiili Tıp Bilimleri Dermatoloji Doçent 1 2 Likende göz bulguları konusunda çalışmış olmak
Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 5 Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Vaspin konusunda çalışmış olmak
Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Doktorasını Histoloji ve Embiriyoloji alanında tamamlamış ve prostat kanser hücreleri arasında iletişim sağlayan yolaklar konusunda çalışmış olmak
Tıbbi Biyoloji Doçent 1 2 Moleküler Düzeyde Bakteri Teşhisi ve Antibiyotik Direnç Geni Tespiti konusunda çalışmış olmak
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Sert kabuklu ve subtropik meyvelerin ıslahları konularında çalışmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR