DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Demiroğlu Bilim Üniversitesine 1 Doçent ve 4 Dr. Öğretim Üyesi alınacak

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK679418
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
•Tıp Fakültesi •Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO

UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroşirurji Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri Bölümü

Anestezi ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Dr. Öğr.

Üyesi

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Anestezi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi İçin (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe- Şili İSTANBUL), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için (Büyükdere Cad. Yazarlar Sk. No:17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 273 260 90) teslim etmeleri gerekmektedir.


Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR