BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677165
Şehir : Bolu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak. Örgütsel davranış ve öğretmen yetiştirme alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Özel Eğitim alanından almış olmak. Sosyal becerilerin öğretimi ve aile eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Profesör 1 1 Travma psikolojisi, adli psikoloji, psikolojik İyilik ve sorunlu internet kullanımı konularında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Profesör 1 1 İşyeri maneviyatı, kültürlerarası yönetim, kriz iletişimi ve kurum psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanından almış ve vücut kompozisyonu ve kas hasarı konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Güzel Sanatlar Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış, gitar öğretimi alanında uzman olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Matematik Eğitimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak, matematiksel bilgi oluşturma (RBC+C Modeli) süreçleri konusu ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentliğini almış olmak. Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde program geliştirme ve değerlendirme ile öğretmen yetiştirme alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bigiler Eğitimi Doçent 1 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında doçent unvanını almış olmak. Cumhuriyet Dönemi Türk eğitim tarihi ile yeni Türk alfabesinin kabulü ve öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bigiler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak. Sosyal bilgiler eğitiminde proje tabanlı öğrenme konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Anorganik Kimya Doçent 1 1 Doçentliğini kimya alanında almış olmak. Nano boyutlu metaloksit malzemelerin hidrotermal yöntemle sentezlenmesi, yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Topoloji Doçent 1 1 Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, doku uzayları ve hyper uzaylar hakkında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı denizcilik tarihi alanında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Yurttaşlık ve kadın yoksulluğu konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 1 Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış ve pliometrik antrenman konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Doçent 1 1 Doçentliğini İslam Hukuku Anabilim Dalında almış olmak. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku ve Fetva Kitapları hakkında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Doçent 1 1 Doçentliğini Kelam Anabilim Dalında almış olmak. Felsefi kelam ve hüsün-kubuh konularında çalışma yapmış olmak.
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pazarlama Doçent 1 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Tüketici davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Doçent 1 1 İçten yanmalı motorlar, yakıtlar ve yanma, taşıt teknolojisi ve ayrıca alternatif yakıtlar ve egzoz emisyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Doçent 1 1 Lisans ve doktora eğitimini Gıda Mühendisliği alanında tamamlamış, doçentliğini Gıda Bilimleri alanında almış olmak. Gıda mikrobiyolojisi ve bakteriyofajlar konusunda çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Tarım okuryazarlığı, tarım ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve bahçe temelli eğitim modeli üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Lineer olmayan Bernstein operatorleri ve onlarin yakınsaklık özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Sayısal mekanik, elastisite ve deformasyon teorisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Yüksek lisans ve doktorasını Mali Hukuk alanında yapmış olmak.
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektrikli araçların kontrolü, sürme sistemi, gerilim kararlılığı, tork dalgalanması ve motor denetimi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Lisans ve doktora eğitimini kimya alanında tamamlamış olmak. Sıvı kristal polimerler ve aşı kopolimerlerin termal, mekanik, mikroyapısal ve morfolojik özellikleri konusunda deneysel ve teorik çalışmaları olmak.
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Koyunlarda döl verimi, büyüme, gelişme ile doğum öncesi, sırası ve sonrası ana ve kuzu davranışları üzerine çalışma yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR