BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bahçeşehir Üniversitesine 39 Öğretim Üyesi alınacak

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677785
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
•Diş Hekimliği Fakültesi •Mühendislik ve Doğa Bilimleri •Sağlık Bilimleri Fakültesi •Tıp Fakültesi.
Eleman Sayısı
:
39
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.


Öğretim Üyesi İlanı Genel Şartlar

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelen dirmeleri gerekmektedir.

3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır


Öğretim Üyesi İlanı İstenen Belgeler

1. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Formlara https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.
2. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
3. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
4. Onaylı Diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
6. Öğretim Üyesi Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
7. Akademik Personel Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia ede mez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)
Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM PROGRAM ANABİLİM DALI KADRO UNVAN KADRO SAYI İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr. 1 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak. Oral ve Maksillofasiyal bölge kemik fizyoloji ve patolojisi, Temporomandibuler eklem patolojisi, Temporomandibuler eklem
cerrahisi ve artroskopisi Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr. Dr. Öğr.
Üye.
1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Kontrol sistemleri konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1 Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Prof.Dr.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
1 Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Türkçe)
Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
b. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
2
Tıp Fakültesi Cerrrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Prof.Dr./
Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye.
2
Tıp Fakültesi Cerrrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
b. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
2
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Prof.Dr./
Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye.
1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
b. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
2
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
2
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Prof.Dr./
Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye.
2
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Prof.Dr./
Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye.
1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr./ Doç.Dr./ Dr.Öğr.Üye. 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
2
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr.Öğr.Üye.
1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR