ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Atatürk Üniversitesine 28 Öğretim Üyesi alınacak

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK679020
Şehir : Erzurum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
28
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
20.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

- PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

- DOÇENT KADROLARI İÇİN:

Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

Pastırmada kurutma karakteristikleri ile difüzyon katsayılarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Kornea nakli cerrahisinde deneyimi bulunmak, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmak ve prematüre retinopatili hastalarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ve Nöromodülasyon konularında deneyimli olmak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış, derin fasiyal

defektler ve zigomatik fraktür konularında çalışma yapmış, mikrocerrahi konusunda deneyimli ve bu konuda eğitim almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Bakterilerin hassas tespiti için supramoleküler temelli nanopartikül-enzim sensörleri

sentezi alanında çalışmalar yapmış olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Alman Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Alman Toplumdilbilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Alman Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Biyografik roman incelemesi ve aile kronolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Çağdaş İngiliz tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Türkiye Coğrafyası

Doçent

1

1

Türkiye'de iç göçler ve korunan alanlarda turizm konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

İktisat Politikası

Profesör

1

Kamu borçlarının iktisadi etkileri konusunda doktora yapmış olmak, Borç yükünün gelecek kuşaklara etkisinin maliye kuramı ekseninde incelenmesi, Bazı geçiş ekonomisi ülkelerinde uygulanan mikrofinans sistemi etkinliğinin faiz oranlarına tesiri konularında çalışmalar yapmış olmak.

1

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Endüstri Mühendisliği

Lisans, yükseklisans, doktora ve doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış

olmak.

Doçent

1

1

Yöneylem Araştırması

Lisans, yükseklisans, doktora ve doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış

olmak.

Doçent

1

1

Mekanik (İnşaat)

Doçent

1

1

Betonarme elemanlarının optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doğal konveksiyonla kütle transferi ve gaz kromotografisi (GC) / gaz kromotografi kütle

spektrometresi (GC MS) ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Türk İslam Edebiyatı

Doçent

1

1

Türk İslam Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Kompozisyon

Doçent

1

1

Müzik eğitiminde tutum ve öz yeterlilik üzerine çalışmalar yapmak.

Üflemeli Sazlar

Doçent

1

1

Müzik teorileri ve Türk müziği üzerine çalışmaları olmak, Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Resim

Doçent

1

1

Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak, lisansüstü çalışmasını Özgün Baskı alanında yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Genel Gazetecilik

Profesör

1

1

İletişim Çalışmaları bilim alanında doçentliğini almış olmak, medya-siyaset ve dünya basını üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Genel Gazetecilik

Doçent

1

1

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları bilim alanında çalışma yapmış olmak.

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Doçent

1

1

Genel Jeoloji anabilim dalında doçentlik unvanı almış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Bölge Planlama

Doçent

1

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora yapmış olmak, Şehir ve Bölge Planlama alanında doçentlik unvanı almış olmak, Küresel ekonomik ilişkilerin yerele etkileri ve il gelişim senaryoları konusunda çalışmalar yapmış olmak, İklim duyarlı planlama kentsel

tasarım konularında araştırmalar yapmış olmak.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Uluslararası İktisat alanında doçentlik unvanını almış olmak, Küreselleşme, ihracat

Dış Ticaret

Doçent

1

1

çeşitlendirmesi, orta gelir tuzağı, yoksulluk, döviz kurunun Türkiye'nin gelişmiş ülkelere ihracatına etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Spor Bilimleri temel alanında doçent unvanı almış olmak, Antrenman Bilimi ve Egzersiz

Fizyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Açıklama

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

1

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi bilim alanında doçentlik sınavından başarılı olmuş olmak, Hipertermili hastalarda soğuk uygulamanın etkileri konusunda çalışması olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR