ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677170
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden


02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.
Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına ve ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.
Başvuru için gerekli belgeler:
1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde profesörlük kadro başvuruları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)
4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
5. 2 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
2. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir
7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.
* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.
Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü-Hükümet Meydanı-Ulus - ANKARA-Tel: (312) 596 47 43 - 596 44 59

BİRİMİ ÜNVANI SAYI DERECE AÇIKLAMA
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 1

Zihin Felsefesi, Bilişsel Bilimler ve Yapay Zekâ Felsefesi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji Bölümü
Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 1

Yetişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) alanında uzman; Bilişsel (cognitive) Terapi alanında terapist ve eğitici niteliklerine sahip olmak ve söz konusu alanlarda akademik çalışmalar yapmış
olmak.

Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 1

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Uyku ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim
Üyesi
1 3

Eğitim psikolojisinde okuma güçlüğü ve sınav başarısını etkileyen faktörler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Profesör 1 1

Enerji Güvenliği ve Orta Doğu Siyaseti konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Ekonomi Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Doçent 1 1

Overlapping Generations (OLG) Büyüme Modelleri Kapsamında Beşeri ve Sosyal Sermaye, İnovasyon, Kamu Altyapı Yatırımları ve Sınai Kalkınma konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Doçent 1 1

Rotalama ve Ulaştırma Problemleri, Sürdürülebilir Lojistik ve Metasezgisel Optimizasyon konularında akademik çalışmalar yapmış olmak

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Zaman-Maliyet Ödünleşim Problemi, Kaynak Kısıtlı Çoklu Proje Çizelgeleme Problemi, Sezgisel Yöntemler ile Eniyileme alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Enerji Ekonomisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Enerji Ekonomisi ve Politikaları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR