ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677175
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.
Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:
1.) Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın ikametgah adresi, telefon numarası, email adresi vs. açıkça belirtilir.)
2.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.) Özgeçmiş
4.) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge
5.) Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
6.) Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
7.) ALES Belgesi
8.) 2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
9.) Yabancı Dil Belgesi
10.) Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
11.) Tez aşamasında olan adayların lisansüstü tez konularını belgeleyen onaylı tez formu
12.) Tecrübe durumunu gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13.) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
14.) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:
1.) Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2.) Adaylarım Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3.) Başvurular ilan edilen kadro birimine (dekanlık/yüksekokul/enstitü) yapılması ve başvuru yapılan birimin internet adresinden ilan sonuçlarının takip edilmesi gerekmekte olup, İnternet aracılığıyla yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4.) Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5.) Sınavlar aynı saatte olacağından müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
6.) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her aşamasında iptal edilebilir.
7.) Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’deki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.
8.) Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi, Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup, adayların başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
9.) İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
SINAV TAKVİMİ:
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ : 23.08.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 02.09.2019
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 10.09.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20.09.2019

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ADET DERECE UNVAN YABANCI DİL PUANI ALES PUAN AÇIKLAMA
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi 1 7 Araştırma Görevlisi 85 75

Kurumlar Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi 1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Üniversitelerin İslami İlimler veya İlahiyat
Fakültelerinden lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi 1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Üniversitelerin İslami İlimler veya İlahiyat Fakültelerinden lisans mezunu olmak ve Dinler
Tarihi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İslam Hukuku 1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden lisans
mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden lisans
mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk 1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih 1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih 1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Doğu ve Afrika Araştırmaları
Enstitüsü

Afrika Çalışmaları 1 7 Araştırma Görevlisi 80 75

Siyasal, Sosyal veya Beşeri Bilimler alanlarından birinde Afrika üzerine yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller 1 6 Öğretim Görevlisi 80 75

Arap Dili ve Belagatı veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında en az yüksek lisans mezunu olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR