AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Kadro iptali yayınlanmıştır) Akdeniz Üniversitesine 52 Öğretim Üyesi alınacak

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677193
Şehir : Antalya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
52
İlgili Yönetmelik
:
Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kadro İptali İlanı Yayınlanmıştır.


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI)

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI DERECE ADET UNVAN NİTELİKLER
1 DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 PROFESÖR İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmaları hakkında Temel Eğitim Sertifikası sahibi olmak. Kronik Osteomyelitisin tedavisinde lazer terapisi konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
2 DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK BİLİMLER ORTODONTİ 1 1 PROFESÖR Dudak Damak Yarıklı Hastalarla ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Ortognatik Cerrahi Gerektiren Hastalar ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Prenatal Dönemde Çenelerin ve Kraniyofasiyal Yapıların Gelişimi üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
3 DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 1 PROFESÖR İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmaları Hakkında Temel Eğitim Sertifikası sahibi olmak. İmplant Üstü Hibrit Protezlerde Oklüzyonun İmplant ve Destek Dokular Üzerine Etkileri konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak. Yeni Nesil Hibrit Seramiklerin Renk Değişimi konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
4 EDEBİYAT FAKÜLTESİ ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 1 1 PROFESÖR Eski Yunan Dili ve Eski Yunan Epigrafisi üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
5 EDEBİYAT FAKÜLTESİ ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ LATİN DİLİ VE EDEBİYATI 1 1 DOÇENT Latince Düzyazı ve Epigrafi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
6 EDEBİYAT FAKÜLTESİ ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ LATİN DİLİ VE EDEBİYATI 1 1 DOÇENT Latin Şiiri ve Epigrafi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
7 EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 1 1 DOÇENT Türk düşüncesinde Bilim ve Felsefe Metodolojisi, Dilbilim, Dil Felsefesi ve Bilim İlişkisi hakkında bilimsel çalışmaları bulunmak.
8 EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 1 1 DOÇENT Söz Dizim ve Anlambilim alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
9 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ 1 1 DOÇENT Ortaçağ İslam ve Selçuklu Seramik Sanatı üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
10 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH YAKINÇAĞ TARİHİ 1 1 PROFESÖR Doçentliğini ilgili alandan almış olmak. II. Meşrutiyet ve İttihat Terakki Dönemi Osmanlı Fransız Askeri ve Diplomatik meseleleri üzerinde bilimsel çalışmaları bulunmak.
11 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK DİLİ 1 1 PROFESÖR Tarihi Türk Dili Sözlükleri ve Türk Din Dili üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
12 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 PROFESÖR Eski Türk Edebiyatı alanında 16.yüzyıl Mesnevileri ile Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
13 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK DİLİ 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Yeni Türk Dili Anabilim Dalından almış olmak. Karışık Dilli Eserler üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
14 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. Geniş Ölçekli Sınavlarda Ölçek Değişmezliği konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
15 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 1 PROFESÖR Doktorasını Biyoloji Eğitimi alanından almış olmak. Eko-Fizyoloji alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
16 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Osmanlı Kurumları Tarihi ve Medeniyeti alanından almış olmak. Osmanlı Kurumları Tarihi ve Değerler Eğitimi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
17 FEN FAKÜLTESİ FİZİK NÜKLEER FİZİK 1 1 DOÇENT Çift Katlı Potansiyel Modelleriyle Yük Alış Verişli Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitleri üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
18 FEN FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Organik Kimya alanından almış olmak. Ferrosen ve bis-sülfit bileşikleri üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
19 FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK 1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Matris Değerli ve Geometrik Polinomlar üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak. Belgelendirmek kaydıyla Matematik alanında lisans ve lisansüstü ders verme tecrübesi olmak.
20 FEN FAKÜLTESİ UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UZAY FİZİĞİ 1 1 PROFESÖR Çift Yıldız Sistemlerinde Kütle Transferi ve Disk Yapıları konusunda ders vermiş ve bilimsel çalışmaları bulunmak.
21 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL HEYKEL 1 1 DOÇENT Sanatta Yeterlik eğitimini Heykel alanında yapmış olmak. Yurt içinde ve yurt dışında Kamusal Alan Heykeli üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
22 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK MÜZİK 1 1 PROFESÖR Müzik Öğrenme, Müzik Teorisi, Müzikte Modernleşme ve Popüler Müzik konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
23 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SANAT YÖNETİMİ 1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Türkiye’de Koleksiyonculuk, Sanat Yönetimi konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak. Çağdaş Sanat Eleştirisi ve Sanat Yönetimi alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
24 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ İSTATİSTİK 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri bilim alanından almış olmak. Olasılık Anlamlandırmaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
25 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞME-ULU SLARARASI İKTİSAT 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Uluslararası İktisat bilim alanından almış olmak. Yoksulluk, Finansal Krizler, Deregülasyon ve Özelleştirme konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
26 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI 1 1 PROFESÖR Avrupa Birliği, Turizm ve Enerji Politikaları üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
27 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Makro İktisat Bilim alanından almış olmak. Finansal Krizler ve Kriz Politikaları alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
28 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Üretim Yönetimi Bilim alanından almış olmak. Verimlilik, Performans Ölçümü ve Çok Kriterli Karar Verme konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
29 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Pazarlama Bilim alanından almış olmak. Marka Değeri, Hizmet Kalitesi, İnternet Bankacılığı ve Turizm konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
30 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 1 DOÇENT Doçentliğini Pazarlama Bilim alanından almış olmak. Marka Kültürel Sembolizmi ve Müşterek Markalama üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
31 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ İKTİSAT 1 1 PROFESÖR İl ve Ülke Bazında Ekonomik Büyüme, Orta Gelir Tuzağı, Paranın Yansızlığı ve Sürdürülebilir Ekonomik Refah Endeksi konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
32 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ TARİH 1 1 PROFESÖR Rusya, Karadeniz, Hazar Havzası, Siber Güvenlik, Ermeni ve Pontus Sorunu alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
33 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN FELSEFESİ 1 1 PROFESÖR Dinlerin Çokluğu Problemi, Din Bilim İlişkisi, Dini Tecrübe, Din Dili ve Din ve Estetik konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
34 İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON İLETİŞİM BİLİMLERİ 1 1 PROFESÖR Reklamcılık alanında bilimsel çalışmaları olmak.
35 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MAKİNELERİ 1 1 PROFESÖR Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Elektronik Balast ve Led Sürücüleri ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak.
36 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ 1 1 PROFESÖR Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Gıda Ambalajlama Teknolojisi alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
37 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GENEL JEOLOJİ 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Sedimantoloji, Sedimanter Havza Evrimi, Tufa-Traverten Sedimantolojisi ve Permiyen-Triyas Yok Oluşu konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
38 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MİNEROLOJİ PETROGRAFİ 1 1 PROFESÖR
39 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KONSTRÜKSİYON 1 1 PROFESÖR Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Süperalaşımların Termomekanik Yorulması konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
40 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTRENMAN 1 1 DOÇENT Beceri Öğrenimi, Motor Davranış ve Motor Kontrol alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
41 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ 1 1 PROFESÖR Beden Kompozisyonu, Beden Yoğunluğu ve Rezidüel Volüm üzerine uzmanlık yapmış olmak.
42 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1 1 DOÇENT Beden Eğitiminde Öğretim Yöntemi Uygulamaları ve Çocuklarda Temel Motor Becerilerin Gelişimi ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak.
43 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1 1 DOÇENT Beden Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme ve Eleştirel Düşünme üzerinde bilimsel çalışmaları bulunmak.
44 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON REKREASYON 1 1 PROFESÖR Sosyal Sermaye, Yaşam Doyumu, Doğa Sporları ve Oyun Kültürü konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
45 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON REKREASYON 1 1 DOÇENT Spor bilimleri alanında doçent unvanı almış olup, Doğa Sporları, Açıkalan ve Park Rekreasyonu konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
46 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ 1 1 PROFESÖR Barter (Takas) Sisteminin Spor Klüplerinde Kullanılabilirliliği ile Spor Teşkilatlarında Psikolojik Yıldırma (Mobbing) davranışları üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
47 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 1 PROFESÖR Algoloji alanında Yandal Uzmanlık Eğitimi yapmış olmak. Ağrı konusunda Ulusal ve Uluslararası Board Sınavını almış olmak. Algoloji konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
48 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI 1 1 DOÇENT İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı eğitici belgesine sahip olmak. İş ve İşçi Sağlığı konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
49 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA 1 1 PROFESÖR En az 2 (iki) yıl yurt dışı deneyimi olmak. Gebelik esnasında diyabet konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
50 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIP EĞİTİMİ 1 1 DR. ÖĞR. ÜYESİ Eğitim teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. Tıp Eğitimi alanında akademik deneyim sahibi olmak.
51 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 1 PROFESÖR İşletme alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Turizm ve İnsan Kaynakları konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
52 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 1 DOÇENT Doçentliğini finans alanında almış olmak. Bankacılık, Döviz, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkileri konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR