SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Üniversitesi yüksek lisans programlarına öğrenci alacak

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927535
Şehir : Sinop / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
187
Son başvuru Tarihi
:
18.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranacak koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

ANABİLİM DALLARI 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları
Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu Öğr. Toplam
Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı YL DR YL DR YL
DR
Tarih Tezli Yüksek Lisans 14 - - - - - - - 14
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 10 - - - - - - - 10
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 8 2 - - 3 - - - 13
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (II: Öğretim) 75 - - - - - 75
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (II: Öğretim) 75 - - - - 75
Toplam 184 - 3 - - - 187

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN MEZUN OLMASI GEREKEN LİSANS PROGRAMLARI

Anabilim Dalı Başvuru İçin Mezuniyet Koşulu
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı Alan İçi Tarih veya Tarih öğretmenliği bölümünden Lisans Diplomasına sahip olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Alan içi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Ortaöğretim Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği programlarından mezun olmak
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Alan İçi Siyaset Bilimi ve/veya Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler mezunu olmak
Alan Dışı Alan içi mezuniyet koşulları dışında bulunan İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme İktisat, Hukuk Fakülteleri ile Sosyoloji, Tarih ve Felsefe bölümlerinden mezun olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim) İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Hukuk Fakülteleri ile Sosyoloji, Tarih ve Felsefe bölümlerinden mezun olmak.
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Herhangi bir lisans programından mezun olmak

A) BAŞVURU ŞARTLARI

1- Adayın diploma veya mezuniyet belgesine (e-devlet mezuniyet belgesi de kabul edilir) sahip olması,
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

2- ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 (sözel) puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eş değer sayılan bir sınavdan en az 55 (sözel) puan almış olması (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programında Sözel /EA puan geçerlidir). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES sınav şartı aranmaz.
(ALES sonuç belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.)

3- Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil şartı aranmaz.
(YÖKDİL sınavı ÖSYM tarafından yapılan sınavlara eş değerdir. YÖKDİL ve ÖSYM yabancı dil sınavlarının geçerlilik süreleri 5
yıl, eşdeğer sayılan uluslararası sınavların geçerlilik süreleri 2 yıldır.)

4- Tezli Yüksek Lisans Programlarında Genel ağırlıklı akademik ortalamayı gösterir transkript.(Diploma eki transkript yerine geçmez.) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Transkript veya Mezuniyet Notunun 100’lük Karşılığını gösterir belge.
(Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylar için mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz.)

5- Alan İçi başvurularda yukarıda belirtilen mezuniyet koşulunu sağlamış olması gerekir.

B) KABUL KOŞULLARI

1. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında Diploma ya ada Not Döküm Belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan adaylar için YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu kullanılır.

2.Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 40’ı, varsa yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Anadilleri dışında (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden )YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ile yazılı, mülakat veya özel yetenek sınav sonucu alınan puanın % 20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı, mülakat veya özel yetenek sınavından en az 65 puan alması ve değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Sıralamada eşitlik halinde mezuniyet not ortalaması en yüksek olan adaya öncelik verilir.

3. Değerlendirme sonucu elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan kadar asil, başvuruda bulunan diğer öğrenciler yedek aday olarak ilan edilir.(Yedek adayların kesin kayıtlarında belirtilen süre içerisinde kontenjan dolana kadar birden fazla yedek liste çıkartılacağından Enstitü web sayfasındaki öğrenci duyuruları takip edilmelidir.) Süresi içerisinde (Kesin kayıt süresi aşağıda verilmiştir.) kesin kayıt işlemlerini yapmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine yedek adaylar ilan edilir.

4. Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmadığından değerlendirmeler, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak yapılır. Sıralamada eşitlik olması durumunda mezuniyeti en yakın olana öncelik verilir.

C) ONLİNE BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (TEZLİ VE TEZSİZ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR)

1- Adaylar, başvuru işlemlerini www.sbe.sinop.edu.tr web adresindeki “Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı” duyurusu içerisinde yer alan linke tıklayıp, açıklamalar doğrultusunda gerekli alanları doldurarak online olarak yaparlar. Tamamlanmayan veya onaylanmayan başvurular eksik başvuru kabul edildiğinden kontrol edilmemektedir. (Sistem son gün saat 16.30’a kadar açık kalacaktır.)

2-Başvuru sonrası adayların başvurularda belirttikleri mail adreslerine sistem tarafından otomatik olarak “Başvuru Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini” bildiren mail gönderilecektir. Mail alan adaylar başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarının kabul edildiği, reddedildiği veya hatalı olup olmadığını kontrol etmelidir.

3- Aday tarafından kayıt yapılarak tamamlanmayan, düzeltme verildiği halde süresi içerisinde düzeltilmeyen başvurular ile evraklarda eksik veya hata olması durumunda başvurular geçersiz sayılır.

4- Başvurular süresi içinde en fazla iki kez kontrol edilir. Kontrol sonucunda istenilen düzeltmenin süresi içerisinde yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

5- Başvuru sisteminde bulunan alanlar açıklamalar doğrultusunda eksiksiz ve hatasız doldurulup, istenen belgeler her bir sayfası okunabilecek şekilde PDF formatında taratılarak sisteme yüklenmelidir. Fotoğrafı çekilerek (taratılmadan) PDF formatında yüklenen belgelerde başvurular geçersiz sayılır.

6- Online başvuruda fotoğraf kısmına adayın son 6 (altı) ayda çekilmiş güncel fotoğrafı taratılarak yüklenmelidir. Vesikalık olmayan fotoğraflar yüklenildiği takdirde başvurular geçersiz sayılır.

7- Belgelerin onaylı suretleri ile elektronik ortamda (e-devlet, ÖSYM vb.) alınan belgelerin doğrulama kodu ve kare kodları okunacak şekilde sisteme yüklenmelidir.

8- Online başvuru sistemi üzerinden yapılan başvuruda bilgilerin doğru bir şekilde girilmesinden ve onaylanmasından tamamen aday sorumludur. Enstitümüz tarafından onaylanmayan başvurular kabul edilmez.

9- İstenilen puanların belgelerinde görünen şekliyle (virgül sonrası dahil) girilmesi gerekmektedir.

10- Aday kesin kayda gelirken başvuruda istenen evrakların onaylanmış suretlerini veya asıllarını ibraz etmek şartıyla yanında getirdiği fotokopilerini Enstitüye diğer istenen evraklarla birlikte teslim eder.

11- Kesin kayıtta teslim edilen onaylı belgelerin puanları ile başvuru sistemi üzerinden yüklenen belgelerin puanlarında tutarsızlık oluşması ya da başvuru sistemi üzerinden yanlış veya eksik bilgi girişinde bulunmaları durumunda, başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre kaydı alınan öğrencilerin ise kaydı silinir.

D) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Adaylar, başvuru işlemlerini www.sbe.sinop.edu.tr web adresindeki “Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı” duyurusu içerisinde yer alan linke tıklayıp, açıklamalar doğrultusunda online olarak yaparlar.

E) AÇIKLAMALAR ve ÜCRETLER

Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim) ücretleri toplamda 4.500 TL (dörtbinbeşyüz Türk Lirası) olup 3 (üç) eşit taksitte 1.500 TL (binbeşyüz Türk Lirası) olarak dönem başlarında tahsil edilir. Tezli Yüksek Lisans programlarında (yasal harçlar hariç) herhangi bir ücret tahsil edilmemektedir.
Tarih Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Antrenörlük Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı dersleri Fen-Edebiyat Fakültesinde (Sinop/Merkez), Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı dersleri Eğitim Fakültesinde (Sinop/Merkez), Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Tezli ve Tezsiz yüksek Lisans Programı ile İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı dersleri Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (Sinop/Boyabat) verilecektir.

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
Konu Yer / Adres Tarih
Lisansüstü Eğitim Başvuruları www.sbe.sinop.edu.tr web adresindeki “Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı” duyurusu içerisinde yer alan linke tıklayarak yapılacaktır. 14-18 Ocak 2019
Yatay Geçiş Başvuruları
Sonuçların İlanı Enstitü Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlenen sonuçlar Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. 24 Ocak 2019
Asil Adayların Kesin Kayıtları İstenilen Evraklarla birlikte Enstitü Müdürlüğünde şahsen yapılacaktır. 28-31 Ocak 2019
Asil Adayların Ders Kayıtları Ders kayıtları danışmanları tarafından aday ile birlikte yapılabilecektir. 04-11 Şubat 2019
Yedek Adayların İlan Edilmesi Enstitü web sayfası “Öğrenci Duyuruları” bölümünden ilan edilecektir. Birden fazla yedek liste ilan edileceğinden dikkatlice takip edilmelidir. 04 Şubat 2019
Yedek Adayların Kesin Kayıtları İstenilen Evraklarla birlikte Enstitü Müdürlüğünde şahsen yapılacaktır. 05-11 Şubat 2019
Yedek Adayların Ders Kayıtları Ders Kayıtları danışmanları tarafından aday ile birlikte yapılabilecektir. 05-11 Şubat 2019

Yüksek Lisans Online Başvuru Linki : http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
İletişim: Tel: 0368 271 55 19 (Dahili: 4412-4455) Web Adresi: www.sbe.sinop.edu.tr
Sinop Üniversitesi Senatosunun 26.12.2018 tarihli ve 2018/231 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR